Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/57

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi
1.16 GEGURITAN PAKANG RARAS

Puh Ginada

  1. Ada kidung satua melah, tutur Malate kasembir, matembang Ginada reko, nanging twara pati mupuh, suduke katahan singsal, Dewa Gusti, aksama titiang manyurat.
  2. Sang Prabu ring Jenggala, agunge manyakrawarti, mabala natan paingan, madue putra aukud, mapesengan Mantri Koripan, anom alit, wau ida madue mendra.
  3. Kadi Hyang Smara ngindarat, rupane twara madenin, yening sasoring akasa, tong ada ratu mamandung, sakadi ring warnan ida, tuhu lewih, baguse ngenyudang manah.
  4. Para istri katah kasmaran, pada lulut tresneng asih, di jaba miwah di jero, tua bajang liu buduh, ane tua buin pamadat, milu ngidih, tuara ngasen gigi onggang.
  5. Binal girang jibrag-jibrag, nganggo rorob mawangi-wangi, kaden deweke bajang enyom, ngawe tingkah tandang ayu, lebihan tekening bajang, mangungkulin, mabunga ya gegempolan,
  6. Tan kocapan punika, kawuwus Rahaden Mantri, sampun wengi ida nidra, samantara tengah dalu, raris ida manyumpena, turunin Ratih, gelis matangi Rahadya.
  7. Tumulya tatas raina, Raden Mantri raris mijil, medal ida ka bencingah, mangraos lunga maburu, prabekel miwah parekan, katah ngiring, tuara da milihin dina.
  8. Pramangkin ida lunga, tumuli raris mamargi, saha senjata mwang basong, Punta Jrudeh Kretala tumut, pamargine tan pararian, gelis prapti, Raden Mantri maringalas.
  9. Satekane maring alas, katah burone kapanggih, Raden Mantri gelis ngandika, "Kema kaka pada ngepung, pangiringe matur sembah, titiang ngiring, sandikan Cokor I Dewa".

50