Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/245

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

246

  1. Dening Kumbakarna mawak karaksasan, tur agung abirami, rupa luir Kalantaka, saksat miru upama, sumangkin sor Dewata enti, yan asung lugra, sukasada utameng kerti.
  2. Hyang Saraswati mangkin ida kawaktan, pradnyan mawiweka budi, saksana ida prapta, umungguh ring lidah, ngawe dukun ikang pinerih, Kumbakarna, persupata ujara mạngkin.
  3. Saptasada pinitra Betara Brahma, Betara raris ngwastanin, makranan Kumbakarna, turu tan patala, dening dulu ikang inisti, parama ledang, watek Dewatane sami.
  4. Wibisana tinanyan Betara Brahma, "Buyut apa sadian cai, "Wibisana saha sembah, tan kacakrabawa, astra guna ikang inuju, sadakala, "Paicaang prestitang budi.
  5. Santa Darmamurtieng jagat prakirna, tan kapalang brateng Kerti, sing sinandian tan langgana, tan kasoran lawan Kaka, darma murtia sakteng kerti, tan keweran, santa budi brateng kerti".
  6. Betara mandel ida ring pakayunan, miarsa ature mangkin, "Sayang buyut Wibisana, tui Cening tosing utama, nira asung lugrahin, da sangsaya, sakedep caine madaging".
  7. Wus Betara Brahma asung waranugtaha, ring dane Sang Katrini, Betara prelina, kairing ring Hyang Nawasanga, Lengkapura kawaweg mangkin, dane nunggu, rakane matinggal puri.
  8. Daneswara Ratu Martialaya, prenah raka lian bibi, kajanapria, saksat Betara Nata, pradnyan mawiweka budi, santaguna, biaseng tapa muang kerti.
  9. Sang tiga wus mangkin cinaritan utamaning puri rinincin, sobaning pura Lengka, saksat Semarabawa, druen Pekak saking bibi, krana nunggu. Sang Rawana prestiteng puri.