Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/242

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

2.13 ARJUNA WIJAYA PARIKAN

Puh Sinom

  1. Wenten mangkin katuturan, mungguh ring daging pangawi, rontal Arjuna Wijaya, kawit tuturan puniki. kocap dane Sang Sumali. tereh Danujane nyaru, mijil dane saking petala, parek ring Ida Sang Mayati. sane kasub, wasrawana ta kocapan.
  2. Atur dane melad prana, "Singgih Ratu Pranda luih, putus sarwa kadiatmikan. japa weda tlas rinanjing, dasandriane sami wedi, sarwa gunane mapupul, inggih Ratu titiang nawegang, mangda Pranda nglingganin, pade anut, titiang ngaturang panjeroan.
  3. Wit wantah pianak titiang, Dewi Kakasi pepasih, ne buat saratang titiang, madak masentana ugi, erang titiang tan sipi, kakasorang ring Hyang Wisnu, antuk padem nyaman titiang, parab dane sang alalis, puput sampun, Sang Mali Maliawan.
  4. Pranda Wesrawa lintang kalingganan ature mangkin, Sang Suimali mawit lugra, raris dane mangkin pamit, saksana dane mawali, ring petala puri sampun, mapanggih ring i anak, maparah Dewi Kekasi, tur kapangku, ngasih-asih mawecana.
  5. "Duh Dewa pianak Bapa, atma jiwan Bapa Cening. sampun Dewa welang arsa. waluya Bapa nunas urip. trusang idepe Cening. sampun Dewa nyangka kayun, Cening Bapa anggon aturan, maka punia ring Sang Resi, martialoka, purinida Sang Wesrawa".
  6. I anak tan saur panjang, "Misinggih titiang mangiring. doh titiang pacang tulak, tempal ring linggih I Aji, diastu titiang pacang mati, napi malih manggih ayu, Ratu ngwisesa titiang, sapatuduh titiang ngiring, ledang Ratu, ngaulaang titiang nista".
  7. Sang Sumali mawecana, "Duh Cening tresna sutindih, lautang suba kireang, dabdabang ragane mangkin, mangden magentos warni, tan katenger raksasanipun, mangda luih.

243