Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/176

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

1.56 GEGURITAN RUSAK BULELENG

Puh Durma

  1. Kandan Bulelenge maarep-arepan, mamusuh ka Betawi, ring I Tuan Besar, kene reko kandannya, mula buktannyane nguni, I Tuan Besar, mangraos ring Betawi.
  2. Mangraosang para ratune makejang, ring Sasak miwah Bali, dening maasihan, sami teken Olanda, uli lawas kancang jani, I Tuan Besar, rupa ngalih-alihin.
  3. Mangadaang pasobaya mailehan, para ratune sami, Bali. miwah Sasak, apang patuh pajalan, tingkahe cara Betawi, munggwing sobaya rauhing para aji.
  4. Yen ada prau kandas karusakan, ring paswan sal1h tunggil, apang mangsampas, manjarah tawan karang, dening ya mamanggih sakit, kawenangannya, olasin ya tulungin.
  5. Ambulto kapatutan cara Olanda, dening ya ne nulungin, ada pangupaha, patuas anak olas, apang eda buka jani, janma mamanggih, sangkala ya rajahin.
  6. Sapunika puput raos I Tuan Besar, sampun munggah ring tulis, raris mautus an, mider manggawa surat, ne kautus anak ririh, tosing Olanda, maumah ring Besuki.
  7. Maparab Indrik Tangkub Awuskupman, ento pepatih ririh, liwat kapercaya, apan suba satimbang, pangraose teken Gusti, I Tuan Besar, ne agung ring Betawi.
  8. Para agunge ring Bali sampun katuran, surat sami masiki, Klungkung Gianyar, Badung muah Tabanan, Karangasem muah Mengwi, Buleleng miwah, ring Sasak tuah asiki.
  9. Ida para agunge sami sampun ica, enak teka nagingin, kadi pasobaya, becik teka maasihan, utusane ular-alir, galang apadang, pada saling kirimin.
  10. Nanging wenten kadi kari manyeleka, raose ne ring Bali, mantuke ka Sasak, nene kalih negara, rupa petutu teken ati, ring Karangasem, Buleleng nyarengin.

173