Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/174

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

1.55 KIDUNG PAMANCANGAH

Puh Pangkur

  1. Ne mangkin malih ucapang, sang lunga pacang mantuk ka Bali, rauh ring Bengawan Canggu, kadi pamencanan Hyang kancit mental kris pican Sri Ay am Wuruk, tiba ring tengah bengawan, dalem toy ane ngangobin.
  2. Kandugi glis kapintonan, urangkanipun nglonjok kris malih, ngranjing ring urangkanipun, mawinan raris mawasta, kris punika kaloka Si Bengawan Canggu, pangerep jagat suguna, pangalah satru sakti.
  3. Kagegaok sang ngantenang, saur manuk makasami mamuji, kawarna Sri Aji Bangsul, kenak kayune kalintang, kadi panjang yusa bagia kapangguh, kastuba ring tengah segara, pican Hyang Harimurti.
  4. Sampun ngalintang beng awan, ngeber bidak palayare ngraris, ring pamargi tan kawuwus, sampun rauh ring negara, jagat Bali sareng Hyai Kubon Tubuh, Kyai Pinatih kadi bingar, sampun nincap jagat Bali.
  5. Makadi Kryan Patandakan, ngalem kabecikan Majapait, nanging tan kuciwa semu, wicaks ana ring sipta, boya kasor raras tan kolug ring laku, pantes maka pangarep mantria, madeg amangkubumi.
  6. Pirang warsa sawetara, suenipun rajeg sajagat Bali, antuk kertane kukuh, kadi ring kertayuga, pandiri nrepati tan wenten pakewuh, tulya Sanghyang Mahadewa, ngutpeti manyakrawarti.
  7. Sane mangkin kacerita, Adipati Madura mamanggih, suka wibawa kasumbung, bipraya nangun yadnya, manebasin sang pitara pecak dumun, polih singsal parikrama, sasar reke kapanggih.
  8. Mawinan nuur pedanda, Siwa-Buda kasub susila sidi, lamakan sida kalebur, patakan sang pitara, wus cumawis ngundang-undang para agung, rauh ka Bali Aga, mangga Sri Aji Bali.

171