Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/146

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

139

 1. Ri kalaning dina anu, I Kesuna jumah mandiri, katunden malelebengan, nyakan ngawe daran nasi, colok tuara ia mangelah, ka pisaga ngidih api.
 2. Raris kumah dadongipun, nyaru-nyaru ngidih api, kalih saang katampalan, kanggen mangendihang api, kapanggih ditu adinnya, mangangge sarwa mas manik.
 3. I Bawang tekenin ipun, sankane nganggo mas manik, paican paksi Kapondang, krana ia nganggo mas manik, keto tuturne I Bawang, polih duke nyakit ati.
 4. I Kesuna lintang nguntul, tumuli ngenggalang mulih, kacerita neked jumah, I Kesuna laut ngeling, katunden meme bapannya, ngidihang barang mas manik.
 5. Meme bapanne masaur, "Nah mendep eda mangeling, jalan alih jani luas," tumuli pada mamargi, ngalih I Bawang macara, idihin barang mas manik.
 6. I Bawang tan wenten asung, ngawehin barang mas manik, dening naan teken awakm katigtig satengah mati, meme bapan iyane budal, panaknyane muntag-mantig.
 7. I Kesuna patikacuh, kakenken dewekne nigtig, kadi nigtigin I Bawang, sausan ipun matigtig, pacang ngutang-ngutang awak, mangdene polih mas manik.
 8. Ni Kesuna daah-duuh, antuk sakitne tan sipi, ngantos ipun pepetengan, tuara eling ring punapi, setata dadi ucapan, I Kesuna dahat canggih.
 9. Manyusup sukuning gunung, alase wayah kaungsi, anut tingkahing Ni Bawang, majalan sambil mangeling, menek tuun jurang, tonden masih manepukin.
 10. Pajalane dahat keruh, awak batisnyane sakit, tuara ja madaar-daar, yan tuara políh mas manik, buka paican Ni Bawang, tuara lakar mulih-mulih.
 11. Pamargine sampun lesu, mararian batan waringin, matimpuh manunas ica, ngajap-ajap, Sanghyang Kawi, dumadak mamanggih bagia, kaicen busana lewih.