Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/141

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

1.42 GEGURITAN DARMA SESANA

Puh Ginanti

  1. Girang milu ngawe kidung, mangarang sekar Ginanti, nanging cara Kartasura, wiraose cara Bali, cara Bali alus kasar, saupan madukan kedik.
  2. Basa cara Jawa, Melayu, sara sang maos ngicaning, sampan banget duka, kawi tiwas ngipil-ngipil, durung cacep manintesang, genah basa manut dong ding.
  3. Kocape wirasan tutur, ngetus ring Pasradaniti, gebogan Cantakaprawa, sat anggen pangeling-eling, ulahing san, sinewika, tembangang dadosang gending.
  4. Nurut ida dagingipun, bilih wenten saru kedik, mangde sang mawos muruang, tetampene mangde becik, kocape brata nembelas, anggon-anggon sang siniwi.
  5. Giri brata yang kesatu, Indra brata kaping kalih, tiga. Mretawarsa brata, patpat Yama brata lewih, kalimane Agnibrata, kaping nem lawana brati.
  6. Mrega brata kaping pitu, ping kutus Singa brateki, sia Anila brata, Sata brata kaping dasi, ping solas Mayuta brata, roras Cantaka brateki.
  7. Kaganila brata mungguh, ring kaping telu malíh, Wiagabrata ping patbelas, limolas Cundaga brati, pupute kaping nembelas, Walesabrataraneki.
  8. Malih wiwatin mangitung, midartaang siki-siki, ne mawasta Giri brata, kadi gunung tempuh angin, yan rauh musuh ngelarang, aja gingsir sampe mati.
  9. Indra brata wastanipun, pariksa ngreh wadwa sami, tan pangega kanda nunggal, midosa yen keh misinggih, sampura yen kasawalan, prih manahing wadua becik.
  10. Mreta warsa brata iku, amreta toyaraneki, tan pegat nguningi wadwa, warsa ufan artiueki, tingkahing nikawang dana, den watra aja mapilih.

134