Kaca:Kembang Rampe Kasusastraan Bali Purwa Wewidangan I Buku II.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

7

  1. Ada Gagak aeng tindak, mangapak-apak mamunyi, sasabukannya mataros, polahe kadi praratu, rasa twara kueng apa, to tetesin, konang apanga pedas.
  2. Singnya ia mawanysa Menak, wireh titah cara jani, mangaku awake suka, sugih ditu bagus ditu, twara nyak ngandapang iba, ngaku ririh, sugih ngelah arta brana.
  3. Ento ane telektekang, takonang samping-sampingin,singnya ia tan paenggon, lacurnyane tan pacungkub, nyilih teken gelah anak, mamalingin, menelepin gelah pisaga.
  4. Ne ada marupa tiwas, kagkag-kigkig pesu mulih, ngasorang dewekne belog, manyalanang keneh batut, da nyugar mesuang peta, mangungkulin, mangaku awake pradnyan.
  5. Tusing adoh papindannya, tan bina i Punyan padi, ne maisi manguyukang, ciri suba liwating weruh, tau teken katuturan, ne sujati, catur jalmane kincepang.
  6. I Padi puyung tuturang, manyeleg manyucuk langit, munyinne sada ngarocck, buka yehe atengah jun, mangoncang merberang awak, mapi ririh, nanging elud tong tawanga.
  7. Eda ngadu kabecakan, bogbog sai demen puji, palemetin ban mangraos, tusing lemete enggal lung, tuah kekehe lakar alah, palapanin, sai manabuhang basa.
  8. Yan mangomong sumbar-sumbar, mangaku awake ririh, tuara nyak ngalap kasor, pedas liu ngelah musuh, bibihe ngemasin dosa, anggon pelih, sing suud lakar pipita.
  9. Jadin cerik buin nista, tan bawangsa bengil-cuil, da malu nyugar mangomong, sujati brahmana agung,mépangkat manitah jagat, sing nyirigin, bani mengetohang jiwa.
  10. Peteng Jemah ento incepang, tutur bapane pilikin, cai nyai miwah Embok, apang eda salah unduk, suba liu pratiwimbannya, yening pelih, sai dadi sasuryakan.