Kaca:Geguritan I Dukuh Siladri.pdf/105

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

98

imannya berpikir, purnama tilem menyucikan diri.

28.Lagi di daat kotor, jangan berkata dengan suami, darahnya jangan tertumpah, di jalan-jalan walaupun, begitu pengabdian menjadi istri, kotor dirinya dibersihkan.

29.Nah begitu kamu perempuan, kakak membekali kamu, ke sana pulang dengan baik-baik, I Klinyar mengerti sekali, menimbukan perasaan terang, permisi lalu pulang.

PUH PANGKUR

1.Bengong-bengong dia berjalan, menyesal diri ingat dirinya salah, mengadu yang tidak baik, menghianati menyakiti kawan, mati-mati karena tidak ada setuju, semuanya asem diajak berbicara, tidak ada berani mendekati.

2. Begitulah buat penyesalannya, terlunta-lunta sekarang jalannya puang, tidak lagi kelihatan dengan Dayu, memutuskan perguruannya, terus pulang mencari keluarganya sejati, konon sudah tiba di rumah, orang tua senang di hati.

3. Menanyakan keadaan hilang, "Kamu kemana pergi dari kecil dan datang sudah besar," tak terasa

pageh tilingang mamanah, purnama tilem mabresih.

Buin di kalaning campur, da ngucap ring anak muani, getihe da mabyayagan, ring margi-margine tui, keto yasan dadi istria, letuh awake bersihin.

Nah aketo nyai ehuh, embok mamekelin nyai, kema mulih apang melah, I Klinyar resep miragi, mawetu manahnya galang, mapanit raris ya mulih.

PUH PANGKUR

Bengong-bengong ya majalan, nyesel awak inget ring awake pelih, mangaduang ne tan patut, manesti nyakitin roang, matemati krana tuara ada cumpu, seken ngajak masocapan, tong ada bani maekin.

Aketo buat panyelselnya, murang-murang jani pajalane mulih, tuara buin ngenah ring I Dayu, mamegatin pasiwayan, terus budal ngalih reramannya tuhu, kocap rauh reke jumah, reramannya Suka di ati

Nakonin unduke ilang, "Nyai kija luas cenik teka kelih", tan parawat matra rauh, ÍKiinyar sedih