Kaca:Cokorde Darma (Don Quixotte Versi Bali).pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

PURWAKA KALIH PANGAKSAMA

Om Swastyastu.

Sadurungné titiang nglanturang indik gancaran susastra Bali anyar sane marupa novel Bali puniki, titiang nunasang geng rena sinampura awinan kedeh titiangé kéngin misarengin ngrajegang indik kasusastraan Bali anyar ring saluiring nyama brayané ring Bali taler ring Sunantara.

Novél Bali anyar Cokorde Darma puniki si saduran saking novél Sepanyo! mamurda Den Quixotte, pikardin pengawi Cervantes saking duranagara Sepanyol utawi novél Don Kisot sané katerjemahang olih Abdul Muis ka basa Indonesia. Ring arsip kropak lontar ring Stichting Liefrinck van der Tuuk (sané mangkin mawasta Yayasan Gedong Kirtya) magenah ring Singaraja wénten kidung mamurda Geguritan Ménak, Titiang ngamanahang lontaré puniki madrué lelintihan satua sakadi Don Kisot.

Sané mangkin, titiang manyadur karya sastra sesuratan Geguritan Ménak sané wit nganggén tembang Sekar Alit sakadi pupuh Sinom, Ginanti, Pangkur, Ginada, Adri, miwah pupuh Durma kaubah wangunanné kadadosang gancaran (prosa) sané kaparinama novél. Saduran novél puniki kawastanin murda Cokorde Darma, manut sakadi pragina (tokoh) sané mungyub ring lelintihan satua Iontaré,

Cendekné, novél Don Quixorte, lontar Geguritan Ménak, roman Don Kisot, madué lelintihan carita pateh ring saduran novél Bali anyar Cokorde Darma puniki. Titiang kedeh ngurit mangda para truna-truni sané ngamiletin sastra

v