Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/7

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖ 6B]
᭖᭟
=ᬕᬸᬫᬶ᭟ᬧᬮ=ᬩᬳᬸ᭟ᬧᬵᬮ=ᬧᬗᬗᭀᬦ᭄᭟ᬨᬮ=ᬩᬸᬯᬄ᭟ᬧᬸᬧᬹ=ᬧᭂᬳ᭟ᬧᬧᬸ=ᬳᬲᬶᬮ᭄᭟ᬚᬷᬯ=ᬳᬢ᭄ᬫ᭟ᬚᬷᬯᬚᬷᬯ=ᬩ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬩᬶᬲ᭄᭟ᬬᬸᬥ=ᬲᬜ᭄ᬚᬢ᭟ᬬᬸᬤ᭄ᬥ=ᬫᬘᬶᬬᬢ᭄
᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬓᬮᬶᬄᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬫᬶᬯᬄᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬧᬮᬶᬄᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᬶᬕᬂᬲᭀᬭᭀᬄᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶ
ᬧᬸᬦ᭄᭟᭑᭞ᬯ᭄ᬭᬾᬅᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ᭟᭒᭞ᬰ᭄ᬯᬮᬮᬶᬢ᭟᭓᭟ᬫᭀᬤ᭄ᬭᬾ᭟ ᭜ ᭟ᬯ᭄ᬭᬾᬅᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬮᬸᬘᬶᬭᬾ᭞ᬳ᭞ᬦ᭞ᬘ᭞ᬭ᭞ᬓ᭞ᬤ᭞ᬢ᭞ᬲ᭞ᬯ᭞ᬮ᭞ᬫ᭞ᬕ᭞ᬩ᭞ᬗ᭞ᬧ᭞ᬚ᭞ᬬ᭞ᬜ᭟ᬯ᭄ᬭᬾᬅᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬓᬵ
ᬤᬶᬭᬶᬂᬩᬮᬶ᭟ᬳᬦᬘᬭᬓ=ᬳᬤᬧᬋᬓᬦ᭄᭟ᬕᬢ=ᬕᬢᬶ᭞ᬲᬢ᭄ᬬ᭟ᬫᬗᬩᬲᬯᬮ=ᬗᬩᬲᬸᬭᬵᬢ᭄᭟ᬧᬤᬚᬬᬜ=ᬧᬤᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬯ᭄ᬭᬾᬅᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬲᬓᬵᬤᬶᬭᬶᬂᬚᬯ᭟ᬳ
[᭗ 7A]
ᬦᬘᬭᬓ=ᬳᬤᬧᬋᬓᬦ᭄᭟ᬤᬢᬲᬯᬮ=ᬧᬤᬫᬲᬶᬬᬢ᭄᭞ᬧᬥᬚᬬᬜ=ᬧᬤᬰᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬫᬕᬩᬝᬗ=ᬫᬓᬤᬤ᭄ᬯᬫᬢᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬰ᭄ᬯᬮᬮᬶᬢ᭟ ᭜ ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬰ᭄ᬯᬮᬮᬶᬢᬘ
ᬧᬮᬶᬄᬤᬤᭀᬲ᭄ᬓᬓᬮᬶᬄ᭟᭑᭞ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬳᬓᬾᬄᬜᬦᬾ᭞᭑᭔᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬳᬺᬱ᭄ᬯ᭞᭑᭞ᬮᬸᬯᬶᬭᬾ᭞ᬅ᭞ᬇ᭞ᬉ᭞ᬏ᭞ᬑ᭞ᬍ᭞ᬋ᭞ᬅᬳᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬩᬮᬶ᭞ᬳ᭞ᬳᬶ᭞ᬳᬸ᭞ᬳᬾ᭞ᬳᭀ᭞
ᬳᭂ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭᬤᬷᬃᬖ᭞᭗᭞ᬮᬸᬯᬶᬭᬾ᭞ᬆ᭞ᬈ᭞ᬊ᭞ᬐ᭞ᬒ᭞ᬎ᭞ᬌ᭟ ᭜ ᭟᭒᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬳᬓᬾᬄᬜᬘᬾ᭞ᬗᬸᬶ᭞᭓᭓᭟ᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬓᬯᬶᬮᬸᬯᬶᬭᬾ᭞ᬓ᭞ᬕ᭞ᬖ᭞
ᬗ᭞ᬘ᭞…​᭄ᬙ᭞ᬚ᭞ᬛ᭞ᬜ᭞ᬝ᭞ᬟ᭞ᬡ᭞ᬢ᭞ᬣ᭞ᬤ᭞ᬥ᭞ᬦ᭞ᬧ᭞ᬨ᭞ᬩ᭞ᬪ᭞ᬫ᭞ᬬ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬯ᭞ᬰ᭞ᬱ᭞ᬲ᭞ᬳ᭟ᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬩᬮᬶᬮᬸᬯᬶᬭᬾ᭞ᬓ᭞ᬕ᭞ᬗ᭞