Kaca:Bali-lontar-tutur-smara-bhuwana-300ppi.pdf/33

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭓ 33B]
᭓᭓
ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬫ᭄ᬧᬸᬭᬧᬶᬲᬦ᭄‌ᬭᬶᬂᬬᬂᬫᬫᬳᭀᬲᬶᬦ᭄᭞ᬭᬶᬂᬯᬶᬭᬸᬧᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬵ᭚᭐᭚᭛᭐᭛ᬢ᭄ᬮᬲ᭄ᬢᬶᬦᬸᬭᬸᬦ᭄‌ᬭᬶᬂᬭᬳᬶᬦᬵ᭞ᬰᬸ᭞ᬯ᭞ᬯᬵᬭᬉᬬᬾ᭞ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞ᬑ᭞ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬓ᭞
᭕᭞ᬭᬄ᭞᭑᭞ᬢᭂᬗ᭄ᬕᭂᬓ᭄᭞᭑᭞ᬇᬰᬓ᭞᭑᭙᭑᭑᭞ᬯᬃᬱᬵᬦᬶᬗ᭄ᬮᭀᬓ᭟ᬓᬲᬸᬭᬢ᭄‌ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬵᬩᬕᬸᬲ᭄ᬫᬥᬾᬚ᭄ᬮᬡ᭄ᬝᬶᬓ᭄᭞ᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬬᬵᬓᬘᬶᬘᬂᬳᬫ᭄ᬮᬧᬸᬭᬵ᭞ᬓᬭᬗ᭄ᬳᬵᬲᭂᬫ᭄᭝ᬩᬮᬶ᭛᭐᭛