Kaca:Bali-lontar-pangujanan-01-550ppi.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭖ 26B]
ᬮ᭄ᬓᬸᬮᭀᬦ᭄ᬳᬮᭀᬃ᭞ᬕᬾᬜ᭄ᬚᬂᬕᬾᬜ᭄ᬚᭀᬂ᭞ᬇᬓᬂᬗ᭄ᬭᬢ᭄᭞ᬓᬢ᭄ᬢᬸᬕ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬟᬸᬄᬳᬶᬓᬂᬕᬸᬫᬶ᭞ᬩ
ᬜᬸᬳᬂᬗ᭄ᬮᬶᬦᬸᬲ᭄ᬮᬶᬦᬸᬲ᭄᭞ᬩᬮᬾᬂᬫ᭄ᬩᭀᬂᬘᬭᬓᬶᬂᬢᬯᬸᬦ᭄᭞ᬕ᭄ᬢᭂᬃᬧᬢᭂᬃᬢᬳᬸᬦ᭄ᬦᬯᬸᬦ᭄᭞
ᬫᬾᬕᬲᬵᬭᬓᬶᬂᬮᬫᬄ᭞ᬑᬁ᭞ᬇᬁ᭞ᬯᭀᬄ᭞ᬫ᭄ᬭᬚᬓ᭄ᬭᬱ᭄ᬡ᭞ᬳᬂᬗ᭄ᬮᭂᬓᬲ᭄᭞ᬲᬂᬗ᭄ᬬᬂᬢ᭄ᬭᬶᬃ
[᭒᭗ 27A]
᭞᭔᭖᭞
ᬧᬸᬭᬸᬲ᭄ᬱᬯᬶᬲᬾᬰᬵ᭞ᬳᬲᬂᬚᬢᬢ᭄ᬭᬶᬲᬸᬮᬘᬓ᭄ᬭᬧᬤ᭄ᬫᬵ᭞ᬧᬤ᭄ᬫᬢᬶᬩᬭᬶᬂᬫᬤ᭄ᬬ᭞ᬢ᭄ᬭᬶ
ᬲᬸᬮᬢᬶᬩᬦ᭄ᬦᬶᬂᬲᭀᬃ᭞ᬇᬄᬳᬶᬧ᭄ᬭᬶᬢᬶᬯᬶᬕᬾᬕᬾᬲᬂᬗᬦ᭄ᬢᬕᬩᭀᬖ᭄ᬕᬵ᭞ᬘᬵᬓ᭄ᬭᬢ᭄ᬭᬶ
ᬲᬸᬬ᭄ᬬ᭞ᬧ᭄ᬢᭂᬭᬶᬬᬢ᭄ᬭᬶᬬᬸᬢ᭄᭞ᬢᬸᬳᬸᬦ᭄ᬦᬓᬸᬳᬜᭂᬮᬕ᭄ᬢᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬳᬗᬤᭂᬕ᭄ᬳ