Kaca:Bali-lontar-pangujanan-01-550ppi.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭕ 15B]

[᭑᭖ 16A]
᭞᭓᭕
᭞ᬮᬦ᭄᭞ᬢᬸᬫᬶᬗᬮᬶᬦ᭄ᬱᬂᬗ᭄ᬬᬂᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬᬧ᭄ᬚᬄ᭞ᬒᬁᬩᭂᬦ᭄ᬢᭂᬃᬧᬢᭂᬃᬓᭂᬢᬸᬕ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬟᬸᬄ᭞ᬲᬚᬕᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞
ᬫ᭄ᬢᬸᬪᬵᬝᬭᬳᬃᬫᬸᬃᬢᬶ᭞ᬳᬜᬓ᭄ᬭᬲᬂᬗ᭄ᬬᬂᬲᬸᬃᬬ᭄ᬬ᭞ᬕᬾᬕᬾᬃᬲᬂᬗ᭄ᬬᬂᬧ᭄ᬭᬯᬳᭂᬲ᭄ᬟᬾ
ᬯᬢ᭄ᬓᬩᬾᬄ᭞ᬓᬩᬾᬄᬳᬃᬗ᭄ᬓᬯᬲᬂᬚᬢ᭄ᬢᬵ᭞ᬪᬵᬚ᭄ᬭ᭞ᬤᬸᬧ᭞ᬤᬦ᭄ᬟ᭞ᬫᭀᬓ᭄ᬱᬮ᭞ᬲᬖ᭄ᬕᬵ᭞