Kaca:Bali-lontar-gaguritan-semaun-300ppi.pdf/64

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭓ 63B]
᭖᭓
ᬭᭀᬦ᭄ᬢᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬲᬫᬳᬸᬦ᭄᭞ᬲᬮᬶᬦᬦ᭄ᬲᬓᬶᬂᬭᭀᬦ᭄ᬢᬮ᭄‌ᬳᬶᬓ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬯᬓᬾᬃᬢ᭄ᬬ᭞ᬲᬓᬶᬂᬤᬾᬰᬩᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮᬦ᭄᭞ᬓᬘᬫᬢᬦ᭄ᬲᬯᬦ᭄᭞ᬩᬸᬮᬾᬮᬾᬂ᭟᭐᭟ᬧᬸᬢ᭄ᬓᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬭᬳᬶᬦ᭞ᬭ᭞ᬧ᭞ᬳᬸ
ᬓᬸᬕᬸᬫ᭄ᬩ᭄ᬭᬕ᭄᭞ᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂ᭞ᬰᬰᬶᬄᬓᬳᬸᬮᬸ᭞ᬇᬰᬓ᭞᭑᭙᭑᭕᭞ᬳᭀᬮᬶᬄᬳᬶᬯᬬᬦ᭄ᬢᭂᬕᭂᬕ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬤᬾᬰᬩᬸᬕ᭄ᬩᬸᬕ᭄᭞ᬤᬸᬲᬸᬦ᭄ᬢᭂᬗᬳᬦ᭄᭞ᬩᬜ᭄ᬚᬃᬩᬜ᭄ᬘᬶᬗᬄ᭞ᬭᬸᬭᬸᬂᬓᬫ᭄ᬪᭀᬚ᭞ᬳᬸᬫᬄ᭞ᬦᭀ᭞᭕᭞
ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄᭟᭐᭟