Kaca:Bali-lontar-gaguritan-salampah-laku-pitutur-450ppi.pdf/14

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[ ᭑᭓ 13B]
ᬦᬾ᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬭᬵᬫ᭄ᬬᬦᬶᬂᬯᬦᬵᬤ᭄ᬭᬷ᭞ᬭᬶᬂᬧᬸᬘᬓ᭄ᬫᬾᬭᬸᬗᬸᬗ᭄ᬕᬸᬮ᭄᭞ᬇᬭᬶᬓᬵᬲᬗ᭄ᬓᬦ᭄ᬕᬸᬦᬸᬂ᭞ᬫᬹᬮᬵᬧᬦᭂᬫ᭄ᬩᬳᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞
ᬧᬵᬃᬬ᭄ᬬᬗᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬓᬲᬸᬳᬸᬦ᭄᭞ᬭᬢ᭄ᬫᬶᬦ᭄ᬬᬳᬗᬸᬗᬂᬚᬸᬭᬂ᭞ᬫᬓᬵᬧᬫᬲᬶᬭᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬓᬭ᭄᭞ᬲᬂᬓᬵᬮᬶᬄᬫᬮᬶᬄᬮᬸᬫᬓᬸ᭞
ᬫᬗᬮᭀᬃᬮᬵᬫ᭄ᬧᬳᬾ᭞ᬭᬯᬸᬄᬭᬶᬂᬫᬡ᭄ᬥᬭᬕᬷᬭᬶ᭞ᬭᬾᬄᬲᭀᬭᬾᬲᬫᬸᬓ᭄ᬓᬮᬫᬸᬃ᭞ᬳᬫᬾᬢ᭄ᬮᬭᬧᬦᬸᬫᬲᬸᬓ᭄᭞ᬫᬭᬭᬶ
ᬤᬍᬫ᭄ᬳᬤ᭄ᬭᬫ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬤᭂᬓ᭄ᬲᬶᬭᬲᬂᬪᬶᬓ᭄ᬱᬸ᭞ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬶᬦᬸᬗᬦ᭄ᬫᬋᬓ᭞ᬲᬂᬓᬵᬮᬶᬄᬗ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬩᬲᬳᬦ᭄᭚ᬳᬸᬫ
[ ᭑᭔ 14A]
ᬋᬓᬭ᭄ᬯᬵᬓᬶᬥᬸᬧᬸᬄ᭞ᬳᬗᬸᬦ᭄ᬩᬸᬦ᭄‌ᬲ᭄ᬫᬸᬦᬾ᭞ᬲᭀᬢᬦᬶᬂᬲᭀᬭᬳᬫ᭄ᬩᬸᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬳᬢᬸᬭᬾᬳᬫ᭄ᬮᬲᬳ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬵᬤᬸᬓᬫᬳᬵ
ᬫ᭄ᬧᬸ᭞ᬚᭂᬚᭂᬓ᭄ᬧᬵᬤᬸᬓᬪᬝᬵᬳᬭ᭞ᬳᬶᬗᬭᬄᬦ᭄ᬯᭀᬂᬓ᭄ᬮᬲ᭄ᬤ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬯᭀᬂᬧᭀᬭᬫᬶᬫ᭄ᬓᬵᬩᬦ᭄ᬤᬦ᭞ᬳᬫᬸᬭᬂᬮᬓᬸᬫᬋᬓᬵ᭚
ᬓᬶᬧᬭᬶᬯᬵᬭᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄᭞ᬦᭀᬭᬚᬭᬸᬫᬦᬾ᭞ᬮᬸᬫᬬᬵᬲᬶᬄᬲᬂᬫᬳᬵᬃᬱᬶ᭞ᬳᬸᬫᬸᬮᬸᬧᬵᬢᬦ᭄‌ᬩ᭄ᬲᬸᬃ᭞ᬇᬲ᭄ᬮᬵᬗ
ᬫ᭄ᬧᬸᬦᬶᬗᬚᬸᬕᬸᬮ᭄᭞ᬚᬸᬭᬸᬳᬫ᭄ᬝᬶᬓᬶᬧᬵᬤ᭞ᬓᬸᬫ᭄ᬜᭂᬧᬗᬺᬗᭃᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬤᬤᬶᬯᭀᬗᬮᬸᬲ᭄ᬓᬭ᭄᭞ᬲᬸᬭᬸᬦᭂᬦ᭄ᬫᬭᬾᬂᬧᬗ