Kaca:Bali-lontar-gaguritan-pakangraras-01-350ppi.pdf/31

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭐ 30B]
᭓᭐
ᬗᭀᬭᭀᬂᬓᭂᬦᭂᬳᬾᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬜᬯᬸᬧ᭄᭞ᬳᬤᬩ᭄ᬯᬶᬦ᭄ᬧᬚ᭄ᬭᭀᬯᬦ᭄ᬤᬤ᭄ᬯ᭞ᬩᬚᬂᬘᭂᬭᬶᬓ᭄᭞ᬕᭀᬩᬢᬦ᭄ᬤᬂᬧᬧᬢᬸᬢᬦ᭄᭟ᬧᬩᬶᬲᬶᬓ᭄ᬩᬋᬂ
ᬭᭀᬯᬂᬜ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬗᬸᬦᬂᬲᬲᬗᬶ᭞ᬬᬦᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬧᬳᬶᬘ᭞ᬫᬲᭂᬲᬗᬶᬗᬸᬮᬶᬂᬢᬢᭂᬮᬸ᭞ᬓᬳᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬤᬤ᭄ᬬ᭞ᬤᬸᬮᬸᬃᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬮᬦ᭄ᬓ
ᬫ᭄ᬧᬸᬄᬧᭂᬝᬵᬓ᭄᭟ᬳᬦᬾᬲᬶᬓᬶᬬᬦ᭄ᬫᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬫᬲᬶᬄᬬᬲᬯᬸᬲ᭄ᬫᬸᬜᬶ᭞ᬫᬲᬲᬗᬶᬗᬸᬮᬶᬂᬭᭀᬭᬲ᭄᭞ᬭᬶᬂᬪᬝᬵᬭᬲᬗ᭄ᬕᬄᬲᬸᬯᬸᬦ᭄᭞ᬫᬤᬸᬮᬸᬭᬦ᭄ᬗᬸᬧᬄ
ᬲᬂᬳ᭄ᬬ᭞ᬕᬫ᭄ᬩᬸᬄᬩᬭᬶᬲ᭄᭞ᬕᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬂᬮᬾᬕᭀᬂᬅᬃᬚ᭄ᬚᬵᬧᬃᬯ᭄ᬯ᭟ᬳᭂᬦᭂᬗᬓ᭄ᬦᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬲᬸᬭᬸᬧ᭄ᬭᬯᬶ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬕᬮᬸᬄᬳᬗᬤᬶᬓ᭞
[᭓᭑ 31A]
ᬧᬓᬂᬭᬭᬲ᭄ᬚᬮᬦ᭄ᬲᬸᬯᬸᬤ᭄᭞ᬫᬫᬘᬬᬲᬸᬩᬲᬜ᭄ᬚ᭞ᬓᭂᬫᬫᬸᬮᬶᬄ᭞ᬚᬦᬶᬘᬳᬶᬗᬚᬩᬬᬂ᭟ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬘᭀᬓᭀᬃᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬧ
ᬫᬶᬢ᭄᭞ᬲᬢᭂᬓᬦᬾᬫᬭᬶᬂᬚᬩ᭞ᬓᬯᬸᬯᬸᬲᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬤᬮᬸ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬗᬮᬶᬄᬓᬧᬸᬭ᭞ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬤᬾᬯᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬚᬸᬢ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭟ᬘᬳᬶᬫ
ᬥᬾᬧᬓᬂᬭᬭᬲ᭄᭞ᬗᬸᬤᬘᬳᬶᬩᬲ᭄ᬦᬸᬯᬸᬓᬶᬦ᭄᭞ᬚᬦᬶᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄ᬩᬳᬦ᭄ᬳᭂᬫ᭄ᬩᭀᬓ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬄᬘᬳᬶᬦᬾᬓᬤᬸᬭᬸᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬫᬗᬶᬢᬸᬂᬳᬧ᭞ᬩᬲ᭄ᬗᬸ
ᬮᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬳᬶᬥᭂᬧᬾᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬮᬶᬯᬢ᭄᭟ᬲᬯᬸᬭᬾᬳᬶᬤᬭᬳᬤ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬭᬢᬸᬲᬂᬫᬡᬶᬓᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭞ᬩᭀᬬᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᭀᬗᭀᬲ᭄᭞ᬳᬶᬭᬢᬸᬢ᭄ᬯᬄ