Kaca:Bali-lontar-gaguritan-nabhi-muhammad-250ppi.pdf/67

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭖ 66B]
᭖᭖
ᬫᬶ᭞ᬦᬪᬶᬦᬶᬂᬳ᭄ᬬᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬢᬦ᭄ᬓᬯᬃᬡ᭄ᬦᬳ᭟ᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄‌ᬳᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓ᭞ᬫᬭᬶᬂᬭᬩᬶᬦᬶᬭᬢᬾᬓᬶ᭞ᬤᬸᬄᬜᬯᬳᬭᬶᬦᬶᬗ᭄ᬯᬂ᭞ᬳᬚᬫᬗ᭄ᬓᬾᬰᬶᬯᬯ᭄ᬥᬶ᭞ᬤᬾᬦᬾᬯᬸᬲ᭄ᬧ᭄ᬭᬵᬧ᭄ᬢᬾᬂᬫᭂ
ᬓᬄᬢᬾᬓᬶ᭞ᬭᬵᬫᬭᬾᬡᬧᬦ᭄ᬯᬸᬲ᭄ᬯᭂᬭᬸᬄ᭞ᬳ᭄ᬬᬦᬶᬦᬶᬫᬶᬲᬦᬶᬭ᭞ᬲᬂᬲᬸᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬦᬩ᭄ᬥᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬯ᭄ᬭᬸᬄᬳᬦᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄‌ᬯᬭᬳᬶᬂᬲ᭄ᬯᬧ᭄ᬦ᭟ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬫᬗ᭄ᬓᬾᬳᬭᬭᬲᬦ᭄᭞᭠
ᬦᭀᬭᬧᭂᬕᬢ᭄ᬫᬚᬶᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶ᭞ᬲᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬸᬕᬶ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬳᭀᬦᬶᬂᬲᬶᬭᬾᬗ᭠ᬢᬶ᭞ᬢᬗ᭄ᬲᬄᬤᬾᬦ᭄ᬬᬗᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮ᭄ᬬᬲᬬᬦᬬᬸᬦ᭄ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬗᬓᬸᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬳᬶᬭ᭞ᬳ
ᬗᬓᬸᬫᬸᬳᬫᬦ᭄ᬓᬂᬍᬯᬶᬄ᭞ᬯᬸᬲ᭄ᬫᬲᬸᬯᬸᬃ᭞ᬳᬶᬤᬾᬰᬢᬦᬄᬫᭂᬓᬄ᭟ᬳ᭄ᬦᬗᬓ᭄ᬦᬩᬸᬚᬳᬮ᭄‌ᬓᭀᬘᬧ᭄ᬫᬢᬸᬭ᭞ᬫᬭᬶᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬳᬶᬩ᭄ᬦᬶᬫᬮᬶᬓ᭄᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬵᬫᬓ᭄ᬭᬶᬬᬢᬫ᭄ᬩ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬫᬵ᭠
[᭖᭗ 67A]
ᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬚᭂᬂᬭᬵᬫᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬤᬾᬦᬾᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬢᬶᬫ᭄‌ᬧᬸᬦᬶᬓᬶ᭞ᬳᬗᬓᬸᬤᬾᬯᬾᬓ᭄‌ᬏᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳᬗᬓᬸᬦᬪᬶᬫᬸᬳᬫᬤ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬳᬦᬓ᭄ᬳᬶᬬᬢᬶᬫ᭄᭞ᬓᬂᬧᬦᬸᬢᬸᬧ᭄᭞ᬳᬗᬓᬸ
ᬧ᭄ᬭᬶᬬᬗ᭄ᬓᬦᬶᬭ᭟ᬳᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬭᬢᬸᬳᬸᬩ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬾᬦᬓ᭄ᬭᬲᬦᬶᬭᬢᬾᬓᬶ᭞ᬳᬦᬓᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬲᬶᬭᬩᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬳᬾᬜ᭄ᬚᬂᬲᬶᬭᬳᬓᭀᬦ᭄ᬫᬭᬶᬓᬶ᭞ᬲᬓᬢᬳᬶᬂᬧᬭᬦᬪᬶ᭞ᬮᬵᬯᬦ
ᬲᬓᬾᬳᬾᬧᬭᬭᬢᬸ᭞ᬫᬶᬯᬄᬲᬓᬾᬳᬾᬳᬶᬗ᭄ᬓᬂᬩᬮ᭞ᬲᬯᬸᬲᬾᬫᬗ᭄ᬓᬦᬳᬶᬓᬶ᭞ᬓᬶᬩᬸᬚᬳᬮ᭄᭞ᬓᬾᬲᬄᬲᭂᬫ᭄ᬧᬦᬲᬾᬤ᭟᭜᭟ᬲᭂᬫ᭄ᬫᬵ᭟ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬸᬫ᭄ᬧᬸ
ᬮ᭄ᬩᬮᬳᬲᬶᬲ᭄᭞ᬩᬗ᭄ᬰᬳᬩᬸᬢᬮᬶᬩ᭄ᬳᬶᬓ᭞ᬓᬮᬵᬯᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬭᭀᬯᬗ᭄ᬕᬾ᭞ᬳᬮᬶᬳᬲᬦᬓ᭄ᬢᬶᬢᬶᬕ᭞ᬢᬸᬃᬲᬫ᭄ᬬᬮᬦᬂᬮᬦᬂ᭞ᬳᬮᬶᬳᬶᬓᬋᬓᬾᬧᬩᬬᬸᬦ᭄᭞ᬳᬮᬶᬳᬶᬓᬧᬗ᭄ᬳᬸᬮᬸ