Kaca:Bali-lontar-gaguritan-i-liku-02-300ppi.pdf/2

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑1B]
ᬇᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭞ᬫᬗᭂᬮᬶᬂᬫᬓᬸᬬᬬᬗᬦ᭄᭟ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬓᬢᭀᬦ᭄ᬧᬺᬩᬯᬦ᭄ᬲᬂᬮᬮᬶᬲ᭄᭞ᬕᬯᭀᬓ᭄ᬳᬶᬧᬢᬶᬄᬗᬢᭀᬦᬂ᭞ᬚᬦᬶᬢᬾᬚᬗᬤᭂᬕ᭄‌ᬓ᭄ᬯᬸᬂᬓ᭄ᬯᬸᬂ
[᭒2A]