Kaca:Bali-lontar-gaguritan-grehasta-350ppi.pdf/34

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭓ 33B]
᭓᭓
ᬕᬶᬡᬦ᭄ᬢᬶ
ᬮᬶᬫ᭞ᬓᬫᬃᬕᬶᬦᬶᬦ᭄‌ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬂᬕᬺᬳᬲ᭄ᬢᬪᬓ᭄ᬢᬶ᭞ᬫᬵᬚᭃᬂᬭᬶᬂᬲᬂᬧᬭᬯᬶᬓᬸ᭞ᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬘᬭᬦ᭄ᬲᬂᬧᬦ᭄ᬡ᭄ᬥᬶᬢᬵ᭞ᬗᬯᬍᬲᬂᬲᬸᬪᬓ᭄ᬢᬶᬦ᭄ᬰᬶᬱ᭄ᬬᬦᬾᬦᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬓᬤᬶᬧᬸ
ᬦᬶᬓᬓᬭᬵᬓ᭄ᬱᬵ᭞ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬾᬭᬶᬂᬭᬸᬳᬸᬃᬰᬸᬘᬶ᭟᭚᭜᭚ᬭᬋᬕᭂ*ᬥᬦ᭄ᬧᬭᬶᬲᭀᬮᬄ᭟ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬡᬦ᭄ᬢᬶ᭟᭑᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬲᬦᬾᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬯᬯᬭᬄᬳ᭄ᬬᬂᬚᬶᬦᬵ᭠
ᬫᬹᬃᬢᬶ᭞ᬫᬶᬢᭂᬭᬗᬶᬦ᭄ᬲᬂᬲᬶᬕᬮᬵ᭞ᬫᬓ᭄ᬢᬶᬦᬶᬦ᭄ᬕᭂᬦᬳᬾᬰᬸᬘᬶ᭞ᬦᬾᬦᭂᬫ᭄ᬦᬫ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬚᬮᬭᬦ᭄᭞ᬗᬃᬥᬶᬳᬬᬸᬓᬸᬮᬯᬃᬕ᭄ᬕᬶ᭟᭒᭞ᬳᬸ[strike]ᬤᬸᬄᬲᬂᬲᬶᬕᬮᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬩ
ᬧᬫᬗ᭄ᬓᬶᬫᬶᬢᬸᬢᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬭᬕᬶᬩᭂᬘᬶᬓᬂᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬳᬶᬡ᭄ᬥᬶᬓ᭄ᬳᬶᬤᬵᬲᬂᬉᬢ᭄ᬢᬫᬶ᭞ᬧᬭᬅᬃᬬ᭄ᬬᬦᬾᬭᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬗᬭᬳᬬ᭄ᬯᬂᬓᬸᬮᬯᬃᬕᬶ᭟᭓᭞ᬲᬂᬧᬭᬅᬃᬬ᭄ᬬ

[᭓᭔ 34A]
ᬓᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬧᬶᬂᬭᬶᬳᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬗᬶᬫ᭄ᬧᬲᬶᬦ᭄᭞ᬭᬋᬕᭂᬤᬦ᭄ᬧᬭᬶᬲᭀᬮᬄ᭞ᬓᬃᬱᬓᭂᬮᬾᬱᬵᬓᬭᬦᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓᬂᬲᭀᬮᬄᬘᭀᬭᬄ᭞ᬲᬦᬾᬗᬯᬾ
ᬢᬦ᭄ᬓᬋᬚᬶ᭟᭔᭞ᬳᬶᬤᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌ᬩᬺᬱᬶᬄᬜᬧᬸᬄ᭞ᬲᭀᬮᬄᬓᬤᬹᬱ᭄ᬝᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬦᬾᬫᬗᬭᬦ᭄ᬧᬵᬧᬓᬃᬫ᭞ᬓᬤᬸᬤᬸᬢ᭄ᬫᬓ᭄ᬭᬡᬫᭂᬦ᭄ᬢᬶᬓ᭄᭞ᬧᬢ᭄ᬧ
ᬢ᭄ᬲᬦᬾᬤᬤᭀᬲ᭄ᬥᬲᬃ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬗᭀᬤᬵᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶ᭟᭕᭞ᬲᬂᬧᬭᬅᬃᬬ᭄ᬬᬢᬦ᭄ᬗᭂᬧᬸᬂ᭞ᬦᭂᬫ᭄ᬦᭂᬫ᭄ᬫᬃᬕᬶᬦᬾᬗᬋᬲ᭄ᬋᬲᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾᬗᬯᬾᬲᬬᬦ᭄ᬗᬸᬋᬤᬂ᭞ᬓᬲᬸᬕ᭄ᬬ
ᬦ᭄ᬫᬶᬦᬓᬵᬤᬶ᭞ᬢᬍᬃᬓᭀᬢ᭄ᬢᬫᬦᬾᬗᬤ᭄ᬓᬤ᭄᭞ᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬗᬸᬢᬂᬳᬸᬢᬂᬚᬵᬢᬶ᭟᭖᭞ᬳᬸᬮᬶᬳᬦ᭄‌ᬗᭂᬤᭀᬳᬶᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦᬾᬧᬢ᭄ᬩᭂᬮᬲ᭄ᬫᬓᬲᬫᬶ᭞ᬓᬃᬫᬓᬶᬮᬾ