Kaca:Bali-lontar-gaguritan-dukuh-kawi-ksyapa-350ppi.pdf/1

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[PERPUSTAKAAN
KTR.DOKBUD BALI
PROP. BALI
G/XXV/8/DOKBUD
GAG. DUKUH KAWI KASYAPA
Panjang 30 cm
Lempiran 1 - 32
Milik : Ida Pt Ngr Asmara, Gria Banjar, Buleleng]
[᭑ 1A]
᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬫᬵᬱ᭄ᬢᬸᬦᬵᬫᬲᬶᬥ᭄ᬥᬶ᭛᭚ᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬤᬸᬓᬸᬄᬓᬯᬶᬓᬲ᭄ᬬᬧ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄᭟᭐᭟᭚ᬧᬸᬧᬸᬄᬕᬶᬦᬤ᭟᭐᭟ᬳ
ᬤᬕᬕᬸᬭᬶᬢᬦ᭄ᬳᬜᬃ᭞ᬩᬩᬲᬦᬾᬫᬸᬜᬶᬩᬮᬶ᭞ᬢ᭄ᬯᬭᬩᬶᬲᬗᬤᬸᬲᬲ᭄ᬝ᭞ᬫᬲᬶᬫᬶᬮᬸᬗᬯᬾᬓᬶᬤᬸᬂ᭞ᬦᬗᬶᬂᬓᬶᬤᬸᬗᬂ
ᬲᬗᬮᬲ᭄᭞ᬳᬲᬶᬂᬲᬸᬤ᭄ᬤᬶ᭞ᬲᬦᬾᬲᬶᬥ᭄ᬥᬤᬶᬦᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭟᭐᭟ᬓᬘᬭᬶᬢᬓᬯᬶᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬫᭀᬓ᭄ᬲᬄᬫᬭᬶᬂᬓᬯᬶᬮᬸᬯᬶᬄ᭞
ᬫᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮᬦ᭄ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬮᬦᬂ᭞ᬦᬗᬶᬂᬓᭂᬫ᭄ᬩᬃᬤᬸᬓᭂᬫᬢᬸᬂᬳᬸᬮᬶᬂᬘᭂᬭᬶᬓ᭄ᬲᬸᬩᬧᬲᬄ᭞ᬦᬾᬳᬲᬶᬓᬶ᭞ᬫᬗᬸᬗ᭄ᬲᬶᬓᬕᬸᬦᬸᬂ