Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/41

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔᭐ 40 B]
᭑᭙᭑᭖᭟ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬫᬰᬾᬳᬶ᭞᭑᭙᭞ᬚᬦᬸᬳᬭᬶ᭞᭑᭙᭙᭕᭟ᬲᬶᬩᬸᬭᬵᬢ᭄ᬳᭀᬮᬶᬄᬲᬗᬧᬦ᭄ᬮᬄ᭞ᬳᬶᬓ᭄ᬢᬸᬢ᭄ᬲᭂᬗᭀᬤ᭄᭞ᬲᬓᬶᬂᬤᬾᬰᬵᬧᬶᬤ᭄ᬧᬶᬤ᭄ᬓᬮᬾᬃᬤᬯᬸᬄᬫᬃᬕ᭄ᬕ᭞ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬵᬧᬲᭂ
ᬓ᭄᭞ᬓᬤᬾᬰᬳᬦ᭄ᬧᬶᬤ᭄ᬧᬶᬤ᭄᭞ᬓᬘᬫᬢᬦ᭄ᬳᬩᬂ᭞ᬓᬩᬸᬧᬢᬾᬦ᭄ᬓᬭᬗ᭄ᬳᬲᭂᬫ᭄᭟᭐᭟