Kaca:Bali-lontar-gaguritan-atma-prasangsa-300ppi.pdf/25

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭔ 24 B]
᭒᭔
ᬳᬕᬸᬬᬸ᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬦ᭄ᬧᬜᬭᬶᬓᬦ᭄᭟ᬳᬸᬤᬸᬄᬩᬦᬶᬳᬸᬂᬳᬢ᭄ᬫᬵ᭞ᬫᬓᬵᬭᬦ᭄ᬢᬵᬲᬶᬭᬗᬸᬦᬶ᭞ᬳᬦᬾᬂᬲᬸᬫᬾᬭᬸᬳᬢᬧᬵ᭞ᬭᬶᬂᬓᬸᬮ᭄ᬯᬦ᭄ᬲᬸᬓᬸᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬾᬲᬶᬭᬵ
ᬫᬢᬶ᭞ᬕᬶᬦᭂᬢᬶᬲᬶᬂᬕ᭄ᬦᬶᬳᬶᬓᬸ᭞ᬲᬂᬩᬦᬶᬳᬸᬂᬫᬢᬹᬭ᭞ᬧᬵᬢᬹᬢ᭄ᬓᬬᬵᬚᬃᬪᬝᬭᬶ᭞ᬲᬳᬳᬸᬦ᭄ᬤᬸᬓ᭄᭞ᬫᬦᬶᬭᬵᬓᬬᬵᬮᬶᬂᬦᬶᬭᬵ᭟ᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬵᬦ᭄ᬫᬮᬶᬄᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬲᭀᬓᬢᭀᬦ᭄ᬚᭂ
ᬮᬾᬓᬶᬂᬧᬢᬶ᭞ᬓᬾᬯᬮᬵᬕ᭄ᬦᬶᬦᬾᬓᬢᭀᬦ᭄᭞ᬲᬸᬫᬧᬸᬢ᭄ᬲᬶᬭᬵᬗᭂᬲᭂᬗᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬤᬶᬲᬗ᭄ᬓᬦᬾᬭᬶᬓᬶ᭞ᬧᬧᬵᬲᬗ᭄ᬲᬭᬦᬾᬮᬸᬧᬸᬢ᭄᭞ᬧᬦ᭄ᬲᬶᬭᬢᬧᬵᬤᬶᬩ᭄ᬬᬵ᭞ᬲᬂᬩᬦᬶᬳᬸᬂᬳᬦᬯᬸᬭᬶ
᭞ᬲᭂᬫᬸᬕᬸᬬᬸ᭞ᬯᬶᬓᬦ᭄ᬲᬶᬭᬵᬰ᭄ᬭᬷᬪᬕᬯᬦ᭄᭟ᬯᭂᬦᭂᬦ᭄ᬦᬯᬶᬲᬶᬲᬶᬧ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬲᭂᬥᬸᬓᬾᬫᬢᬧᬵᬭᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬳᬾᬮᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬧᬓ᭄᭞ᬰ᭄ᬭᬶᬪᬕᬯᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬓᬬᬸ
[᭒᭕ 25 A]
ᬦᬾᬤᬶᬳᬢᬶ᭞ᬓᬢᬸᬗ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬩᬜᬫᬢᬸᬢᬸᬃ᭞ᬳᭀᬲᭂᬓᭀᬮᬶᬳᬂᬫ᭄ᬭᬶᬓ᭄ᬱᬵ᭞ᬳᬮᬳᬬᬸᬚᬦ᭄ᬫᬵᬲᬫᬶ᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬦᬭᬓᬵᬧᬧᬵᬲᬗ᭄ᬲᬭᬵ᭟ᬲᬯᭀᬲ᭄ᬫᬮᬶᬄᬦᬾᬳᬸ᭠
ᬘᬧᬂ᭞ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬦᬭᬓᬦᬾᬲᬫᬶ᭞ᬓᬭᬯᬸᬳᬶᬦ᭄ᬘᬶᬓ᭄ᬭᬵᬩᬮ᭞ᬓᬕ᭄ᬮᬵᬯᬢᭂᬓ᭄ᬧᬧᬲᬫᬶ᭞ᬓᬭᬾᬦ᭄ᬫᬮᬩ᭄ᬮᬩ᭄ᬫᬮᬶᬄ᭞ᬲᬶᬦᬸᬚᬾᬦᬦ᭄ᬯᭂᬲᬶᬳᬶᬓᬸ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬘᬘᬶᬘᬶᬦᬸᬦᬸᬳᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬶᬂ
ᬩᬮᬵᬬᬫᬵᬲᬫᬶ᭞ᬮᬾᬤ᭄ᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲᬵ᭞ᬢᭂᬓᬵᬕᬮᬓ᭄ᬧᬥᬜᬧ᭄ᬮᭀᬓ᭄᭟ᬯᬸᬲᬯᬸᬮᬦ᭄ᬮᬯᬲ᭄ᬜᬵ᭞ᬫᬮᬩ᭄ᬮᬩ᭄ᬤᬸᬲ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬫᬫᬮᬶᬄ᭞ᬳᬢ᭄ᬫᬦᬾᬤᬤᬶᬬᬫᬺᬕᬵ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬫᬦᬤᬶᬩᬸᬭᭀ
ᬦ᭄ᬧᬓ᭄ᬱᬶ᭞ᬮᬾᬦ᭄ᬲᬂᬓᬶᬦᬾᬮᬶᬓᬦ᭄ᬤᬤᬶ᭞ᬦᬾᬭᬶᬂᬲᬚᬕᬢᬾᬢᬾᬓᬸ᭞ᬯᭂᬓᬲᬦ᭄ᬧᬜ᭄ᬚᬤ᭄ᬫᬦ᭄ᬬ᭞ᬢᭂᬓᬾᬦᬵᬕ᭄ᬫᬥ᭄ᬬᬵᬧᬤᬵᬤᬤᬶ᭞ᬘᬩᭀᬮ᭄ᬤᬸᬗ᭄ᬓᬸᬓ᭄᭞ᬤᬭᬶᬄᬩᬸᬮᬾᬯᬸᬚᬶᬮ᭄ᬢ