Kaca:Bali-lontar-gaguritan-amsyah-sesasakan-300ppi.pdf/35

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭓᭔ 34B]
᭓᭔
ᬯᬸᬲ᭄ᬓᬧᭀᬓ᭄ᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳᬶᬗᬸᬦᬶ᭞ᬲᬸᬧᬢᬦᬭᬸᬫᬶᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬶᬭᬲᬸᬯᬾᬦᬾᬯᭀᬂᬲᬗ᭄ᬕᬸᬧ᭄᭞ᬲᬸᬧᬫᬦᬾᬕᬗ᭄ᬕᬸᬯᬵ᭞ᬳᬫ᭄ᬩᬂᬗᬫ᭄ᬩᬄᬳᬶᬂᬯ᭄ᬬᬢᬶ᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬩ᭞ᬲᭀᬓ᭄ᬫᬦᬶᬭᬳᬾᬫᬹᬢ᭄ᬦᬵ᭟᭐ᬳᬗ᭄ᬮᬶᬂᬲᬂᬭᬚᬧᬶᬦᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬤ
ᬯᭂᬕ᭄ᬢᬫᬲᬬᬸᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬤᬾᬯᬶᬋᬗ᭄ᬕᬦᬶᬲ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬤᬶᬓᬵᬫᬺᬫ᭄ᬓᬧᬢᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬓᭂᬦᬫ᭄ᬮᬾᬂᬩ᭄ᬮᬶᬓ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬭᬶᬜ᭄ᬓᭂᬮᬶᬂᬲᬲᬫ᭄ᬧᬸᬃ᭞ᬬᬾᬦ᭄ᬫᬺᬫᬺᬫ᭄ᬳᬬᬫ᭄᭞ᬧᬲ᭄ᬢᬶᬢᬶᬩᬦᬸᬮᬶᬄᬫᬢᬶ᭞ᬮᬫᭀᬦ᭄ᬫᭂᬋᬫ᭄᭞ᬓᬧᬢᬶ
ᬧᬦᭀᬭᬢᬶᬩᬵ᭟᭐