Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/9

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘8B]
᭑᭑᭞[strike/]ᬢ[/strike]ᬯᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬶ᭞᭑᭑᭞ᬩ᭄ᬲᬶᬓ᭄‌ᬕ᭄ᬦᬄᬓ᭄ᬯᬗᬶᬭᬶᬂᬮᬸᬯᬸᬃᬲᭀᬭᬶᬂᬫᬸᬜ᭄ᬘᬸᬓ᭄ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬗᬾ᭞
᭞᭒᭞ᬳᬚᬶ᭞᭒᭞ᬓᬢᬶᬄᬩ᭄ᬢᬾᬦᬦ᭄ᬤᬶᬩᬓ᭄ᬬᬂᬓ᭄ᬯᬗᬶᬳᬚᬶ᭞᭗᭞ᬓᬢᬶᬳ᭄᭞ᬢᬶᬗ᭄ᬓᬳᬶᬂᬦᬦ᭄ᬤᬶᬫᬫᭀᬡ᭞ᬢ
ᬜ᭄ᬘᭂᬦ᭄ᬱ᭄ᬓᬃᬳᬓᬢᬶᬄᬭᬶᬂᬲᭀᬃᬜ᭞ᬢᬜ᭄ᬘᭂᬩᬓ᭄ᬦ᭞ᬲ᭄ᬓᬃ᭞᭑᭑᭞ᬯᬃᬡ᭄᭞ᬢᬸᬮᬸᬂ᭞᭑᭞ᬲ᭄ᬤᬄᬯᭀᬄᬢᬸᬩᬸᬗ
[᭙9A]
ᬦ᭄᭞᭒᭞ᬘ᭄ᬧᬾᬃᬲᬳᬥᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭄ᬦ᭞ᬮ᭄ᬯᬶᬃᬦ᭄ᬬᬚᬶᬦᬄ᭞᭑᭑᭐᭐᭞ᬭᬓᬯᭀᬯᭀᬳᬦ᭄᭞ᬤᬾᬦᬵᬲᬗ᭄ᬓᭂᬧ᭄᭞
ᬳᬶᬢᬶᬲᬲᬬᬸᬢᬦ᭄‌ᬭᬶᬓᬮᬵᬯᬮᬶᬦᬶᬂᬪᬢᬭᬫᬄᬫᬜᬯᬂᬧᬜ᭄ᬘᬳᬸᬫ᭄ᬫᬦᬶᬂᬲᬲᬬᬸᬢ᭄‌ᬦᭀᬭ
ᬳᬦᬫᬦᬶᬄ᭞᭟᭜᭟ᬳᬶᬢᬶᬢᬢᬩᬦ᭄ᬮᬭᬢᬦ᭄ᬓᬦᬵᬢᬶᬦᬫ᭄ᬩᬦ᭄᭞ᬰ᭄ᬕᬧᬸᬮᬸᬂᬘᬢᬸᬃᬯᬃᬦᬵ᭞