Kaca:Bali-lontar-carcan-umah-550ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕5B]
ᬱ᭄ᬡᬸ᭞᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬧᬜᭂᬕ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬢᬸᬯᬸᬄ᭞ᬗ᭞ᬧ᭄ᬦᭂᬓ᭄ᬱᬦᬸᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬓᬸᬧᬢ᭄ᬱᬤᬃᬦᬵᬦᬶᬓᬸᬢ᭄᭞ᬳᬶᬯᬓ᭄ᬳᬬ
ᬫ᭄ᬧᬶᬦᬗ᭄ᬕᬂ᭞ᬭᬓᬲᬃᬯ᭄ᬯᬕᬮᬳᬦ᭄᭞ᬯᭀᬯᭀᬳᬦ᭄᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢᬧᬕᭂᬳᬸᬭᬸᬧ᭄᭞ᬗ᭞ᬢᬸᬫ᭄ᬧᭂᬂ᭞᭑᭞ᬓ᭄ᬯᬗᬶ᭞᭒᭞
᭞᭕᭞ᬩᬦ᭄ᬢᬮ᭄᭞᭕᭞ᬫᬳᬶᬍᬄᬩ᭄ᬦᬂᬢ᭄ᬭᬶᬤᬢᬸ᭞᭓᭞ᬳᬶᬍᬳ᭄᭞ᬤᬸᬯᬸᬃᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬧᬕᭂᬳᬸᬭᬶᬧᬾ᭞ᬫᬲᬮᬸᬓ᭄᭞ᬩ᭄ᬦᬂ᭞ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞
[᭖6A]
ᬳᬢᬸᬓᭂᬮ᭄᭟᭜᭟ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬱᬶᬗ᭄ᬕᬄᬩᬬ᭞ᬗ᭞ᬲ᭄ᬓᬸᬮ᭄ᬧᬸᬢᬶᬄ᭞ᬯᬶᬦᬤᬳᬦ᭄ᬳᬶᬢᬸᬳᬶᬢᬸᬓ᭄᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬶᬕᬦᬶᬂᬩᬾᬩᬾᬓ᭄᭞
ᬳᬸᬬᬄᬳᬋᬂᬮᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄᬢᬸᬜ᭄ᬚᬸᬂᬩᬶᬭᬸ᭞ᬯᬸᬗᬦ᭄ᬢᬼᬓᬯᬱ᭞᭟᭜᭟᭞ᬲᬲᬬᬸᬢ᭄ᬲᬶᬗ᭄ᬕᬄᬧᬢᬶ᭞ᬗ᭞ᬲ᭄ᬓᬸᬮ᭄᭞ᬧᬶᬗᬾ᭞ᬇᬯ
ᬓ᭄ᬩᭀᬫᬕᭀᬭᭀᬂᬘᬮᭀᬦ᭄᭞ᬕᬶᬦᭀᬭᭀᬂ᭞ᬳᬶᬦᬤᭀᬦᬤᭀᬦ᭄᭞ᬤᬤᬃᬚᬸᬚ᭄ᬭᭀᬦᬶᬂᬤᬤᬃᬕ᭄ᬭᬶᬄ᭞᭟᭜᭟᭞ᬲᬲᬬᬸᬢᬱᬭᬶ᭞