Kaca:Bali-lontar-babad-gumi-400ppi.pdf/29

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭘ 28B]
᭒᭘᭞
ᬯᬢᭂᬓ᭄᭞᭑᭞ᬦᬩᬶᬯᬢᭂᬓ᭄᭞᭑᭟᭚ᬬᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬳᬯᬸᬃᬩᬸᬫᬶ᭞ᬢ᭄ᬭᬂᬮᬦ᭄ᬤᬸᬂᬳᬸᬤᬤ᭄ᬮᬦ᭄ᬤᬸᬂ᭞ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬤᬾᬦᬾᬳᬶᬗ᭄ᬲᬸᬦ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬳᬶ
ᬭᬶᬧᬢ᭄ᬦᬶᬢᬶᬦᬾᬗᭂᬢᬦ᭞ᬭᬲᬓᭂᬦᬫᬦ᭄ᬤᬧ᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬦᬲᬸᬤᬶᬳᬋᬧ᭄ᬦ᭄ᬬᬯᬯᬲ᭞ᬯᬶᬦᬾᬄᬳᬦᬉᬕ᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬓ᭄ᬯᬾᬄ
ᬓᬂᬯᬂᬳᬫ᭄ᬭᬤ᭄ᬯᬓᭂᬦ᭄ᬮᬶᬓᬶᬢᬦᬶᬩᬸᬮᬦ᭄᭞ᬕᬸᬦᬸᬳᬦᬚᬕᬫᬦ᭄ᬤᬧᬲᬓᬭᬶᬦᬾ᭟᭐᭟ᬲᬶᬦᬸᬭᬢ᭄ᬳᭀᬮᬶᬄ᭞ᬳᬶ
ᬧᬸᬢᬸᬫᬗ᭄ᬓᬸ᭞ᬲᬓᬶᬂᬩᬜ᭄ᬚᬃᬚ᭄ᬭᭀᬭᬶᬗ᭄ᬤᬶᬓᬶᬢ᭄᭞ᬲᭂᬭᬶᬭᬶᬢ᭄᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬲᬸᬭᬢ᭄᭞ᬲᬸᬓ᭄ᬭ᭞ᬧᭀᬦ᭄᭞ᬓᬸᬮᬦ᭄ᬢᬶᬃ᭞

[᭒᭙ 29A]
ᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂᬧᬶᬂ᭞᭑᭒᭞ᬲᬲᬷᬄᬓᬲ᭞ᬰᬓᬯᬃᬱ᭑᭙᭑᭙᭟