Kaca:Bali-lontar-aji-pangasih-400ppi.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭑ 11B]
᭑᭑
ᬥᭂᬮ᭄ᬫᬶᬂᬮᬸᬳᬸᬃ᭞ᬫᬍᬲᬢᭂᬦ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬓᬳ᭄ᬬᬗᬦ᭄ᬗᬫᬶᬚᬶᬮᬓ᭄ᬦᬲᬓ᭄ᬮᬶᬃᬓ᭄ᬮᬶᬭᬦ᭄᭞ᬲᬧᬗᬃᬤ᭄ᬥᬶᬦᬶᬂᬯᬸᬯᬸᬲ᭄᭞ᬳᬧᬲᬶᬭᬦ᭄ᬲᬶᬭᬦ᭄᭞
ᬍᬯᬶᬄᬳᬦᬶᬢᬄᬳᬦᬕᬢ᭞ᬕᬢᬕᬸᬫᬾᬢᬾᬲ᭠ᬢᬾᬢᬾᬲᬫᬭᬶᬂᬳᬧᬺᬢᬶᬯᬶ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬳᬓᬱ᭞
ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬭᬵᬤᬶᬢ᭄ᬬᬳᬸᬮᬦ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬢᬭᬗ᭄ᬕᬡ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬢ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬵᬕᬭ᭞ᬲ
ᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬾᬂᬚᬦ᭄ᬫᬫᬦᬸᬰ᭞ᬲᬢᬾᬢᬾᬲ᭄ᬫᬭᬶᬂᬲᬧ᭄ᬭᬲᬢᭀᬳᬧᬦ᭄ᬳᬸᬮᬸᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬪᬝᬵᬭᬯᬶᬰᬾᬰ᭞ᬳᬦᬸᬢ
[᭑᭒ 12A]
ᬦ᭄ᬓᬯᬶᬰᬾᬱᬦ᭄᭞ᬯᭂᬦᬂᬳᬫᬲ᭄ᬢᬸᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬓᬮᬸᬳᬸᬭᬦ᭄᭞ᬢᬸᬢᬸᬧ᭄ᬢᭂᬧᭂᬂᬲᬶᬦᬲᬦᬗᬦ᭄ᬩᬬᬸᬰᬩ᭄ᬥᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬘᬸᬢ᭄ᬳᬢᬸ
ᬫ᭄ᬧᬂᬰᬭᬷᬭᬳᬚᬯᬾᬭ᭟᭐᭟ᬧᬦᬸᬕ᭄ᬭᬳᬦᬶᬂᬫ᭠ᬘᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬅᬚᬶ᭞ᬫ᭞ᬒᬁᬧᬸᬓᬸᬮᬸᬦ᭄ᬧᬤᬸᬓᬪᬝᬵᬳᬭᬰᬭ᭠
ᬲ᭄ᬯᬢᬶ᭞ᬤᬾᬯᬧᬥᬦᬾᬯᬫᬦᬸᬰᬦᬶᬭᬫᬶᬦ᭄ᬢᬵᬫᭂᬢᭀᬓ᭄ᬓᬢᬸᬡᬦ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬪᭀᬦ᭄᭞ᬫᬦᬯᬶᬲᬮᬄᬲᬸᬭᬸᬧᬶᬂᬫᬦᬸᬰ
ᬧᬸᬓᬸᬮᬸ᭟᭐᭟ᬦᬶᬳᬦ᭄ᬓᬧᬸᬢᬸᬲᬦ᭄ᬲᬂᬳ᭄ᬬᬂᬘᬢᬸᬃ᭠ᬯᬶᬦᬰᬍᬯᬶᬄ᭞ᬓᬧᬺᬕᭀᬮᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞ᬓᬧᬗᬸᬭᬶᬧ᭄ᬯᭂᬦᬂ᭞