Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/8

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

nyekolahang pianak, apitui pianak wantah asiki. Kénten taler Mén Ratni tan prasida ngamanahin lemahé dawa ngancan méweh. Ritatkala méme-bapan Luh Ratni malengok kadi kebo dongol ring balé jineng, rauh keponakan ipun Wayan Jenggi, sané dados guru negeri, ngajar ring SMA Baturiti.

"Nak mapa mémé-bapa malengok, apa mirib kapinehin?" pitakén Wayan Jenggi.

"Ye, tumben Wayan singgah jegjeg ai," sahut Mén Ratni kagiat sambilanga nyemak jejahitan. Kénten taler Pan Ratni tangkejut, namping klakat sané sampun mapilpil.

"Keto ta bapa-mémé malengok minehin alih-alihané sukeh, apa buin kéné paek hari raya Galungan, Kuningan, tur kelanturang hari Nyepi. Sakéwala pinehin Bapa ajak onyo kéweh. Ané sangetang Bapa paindikan sekolah pendidikan dasar 9 tahuné. Tusing dadi kujang jegja apang nglanjutang. Jejehin Bapa nungkak di tengah jalan."

"Kéné ento, Bapa, yén paindikan sekolah pendidikan dasar 9 tahuné, tan tiyos tatujon saking pamerintah mangdaja sami rata masekolah paling tan rauh SMP utawi mangkin kawastanin pendidikan dasar 9 tahun punika. Nika wajib. Napi mawinan asapunika? Sawiréh zaman globalisasi puniki mangdaja sumber daya manusia ngancan becik. Boyaja murid, kénten taler guru matatar apangja wikan ngajahin utawi nidik murid," pisahut Wayan Jenggi.

"Anak apa ento globalisasiné, Wayan?" pitakon Mén Ratni.

"Global ento makejang. Onyo. Zaman ngancan luwih. Maju. Kapal terbang suba paseliwer ento ngranayang guminé karasa cenik. Nah, yén negara lén maju, negaran iragané tusing, dadiné karasa sanglir, sawiréh kangin, kauh,


2