Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/79

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

"Adé tan nyak!" mamengkeng. Tan nyak kaanter ka sekolah. Wau sasampun kaicén kemplong-kemplongan asu sané laku muah suarané benjul, banyol yaning kaurut wau kayun ngaranjing ka sekolah.

"Elingang Bu, katiga asun iragané apang ja buin katagih. Janji nggih, Bu!" desek Adé manying.

Titiang maanggukan ngiaang. Ring pamrgan pa-­ nambangan Pesiapan kari ring sawengkon Désa Dauh Peken tan doh saking Adé masekolah kapanggih akudang ukud asu rengas magelimpangan, matumpuk kacelepang ka tengah treké olih prakanggo kaamanan.

"O, ento buin asu-asuné pules kacelepang ka tengah treké!" gelur Adé nujuhang.

"Elingang nyanan asun-asun iragané tagih buin nggih, Bu?!" pitagih Adé sada belengih, kasil. Titiang maanggukan ngiaang.

Okan titiang sawilang rahina nunas negesin mangda I Lolik, I Roni, lan I Luh kawaliang. Titiang nadak sara éling tekéning I Otong sané benjul mati nadak ring jaban utawi arep merajan alit. Rikala punika tengahing dalu, I Otong ngulun-ngulun ngraung sada tawah. Raris galak sahasa mamengkek turmaning nyagrep cara anak majelawatan ring merajan alit. I Otong ketes mamental tumuli ngreres engkes mati sekadi entungan wong gamang. Raris benjangné ring merajan alit wénten guat gambar tampak dara malakar aji pamor. Kala punika sedeng anget-angetné gambar tampak dara sané karéka wong samar.

73