Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/77

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak


sané kamijilang olih majalah Zaman, Jakarta, ring pangawit warsa 1984. Aji nuturang sané nglalahin rabiés ring Bali asu duranegara. Yaning sang mawerat ring Bali goloh muang krama ngadug-ngadug ngusak-asik awig-awig, tan pariwangdé asu kampung pacang prasida kalalahin. Maka cihna bukti mangkin karasayang palannyané. Boya ké asu kapartama sané nyegut ngutgut Jero Lanang sareng kalima kulawargannyané tan tios asu duranegara sané léb saking ranténnyané. Mangkin asun iraga katumpas, asu duranegara élah-élah aluh tan kalumpuhang pejah, makarana sampun kavaksin tan tinut rabiés. Sareng akéh aman selamet ring kerangkeng besi samalihné disapunapiné kabakta olih anak sané durung uningin, anak sané baatang, ngangonang asuné di baongné. Wiakti baatan anéh. Tan sami asu kampung keni panyungkan rabiés.

Asu kampung kapituduh ngaranayang kota muang désa kumuh ucem. Asu kampung rengas mayanin pangandara sepéda montor sané liwat mentas ring margi. Sepéda montoré mangkin sampun mahardika wara-wiri marika-mariki rengas sekadi mahardikané Sang Suratma ngabut angkihané sang pangandara. Sengkala muat angkihané pegat dados warta sarahina-rahina santukan makéhné palanggaran lalu lintas. Kénkén ja, sapunapijamaosangngamatiangasu makéh pisan punika ngaranayang krarnané ibuk uyang. Pateh ibuk uyangné maring asu buduh sané muat virus rabiés. Nanging para wong suka marnaling mangkin mahardika ngamaling. Tan rungu rahina wengi. Bilih-bilih wus Lebaran, para jero tamiuné sané rengasan ramia ngalimbak ring Bali, anggén ajebos, bos-bos krama naminé sane makéh wong pamacul mamilih transmigrasi ninggalin Pulina Déwata sané wiakti

71