Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/69

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

Suarannyané kadi kelem nyilem, karem, kauluh gerudug iak segara nigtig mantig parangan.

"Nto dané menék, mamongkod taru kalapa derika. Tawah tan wénten munyin buah kalapa sané magelebug ulung. Arya mamoya malengok nyingakin ane boya-boya betenan, ngiring ja iraga sami maekin merika!" ajak Sari tan tahen. Titiang sareng sami gagéson magresoan nuju merika. Pantes saking inuni gelar-gelur parcuma, kado, pocol masé tan kapireng. Tuah Arya kantétan titiang sareng sami. Dané halus, épeh, raket, lan sadarana.

"Dané aéng, kabinawa, apisan madrué papat gagrijugan. Boya ké punika kabaos gigolo, kasarné sundel muani," éwér kantin-kantinnyané. Kaéwér sakadi punika dané tuah masemita kémanten. Jag tuah nyawis," Banggiang sampun!" Arya kacarca kadi napi ja tetep masemita. Cacawisané bawak nanging ngenénin. Arya kapungkusin "! Irit Ngomong." Basa anggané nyenengin. Arya maraga langsing lanjar, macarma soklat manis. Benul, halus dabdab alon lan deem kalem alep. Cutetné nyenengin. Punika mawinan dané kapilih dados kanti raket. Kabenengan titiang sareng sami asiki SMA lan sakelas. Siki jurusan ring SMA Negeri 2 Tabanan. Jurusan Basa Indonesia.

"Duuuk...blukkk!" kapireng suaran barang-barang ulung magelebug. Munyin buah kalapa pagelebug ulung ka tanah. Titiang makejang raris lepug makepung. Macentokan gageson nampekin. Arya tedun banban alon-alon kalakon, makta sabit sané maseletan ring wangkongnyané. Arya tan sakadi sané sampun-sarnpun riang gagirangégar liang lan benjul. Dané tampek kimud kadi salah sengguh. Durung naenin dané maparisolah tawah kadi punika, kadi nyingakin

63