Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/68

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

duang SMP swasta, inggih punika Harapan lan Saraswati. Aget masé ajin titiang raris kaangkat ring sinalih tunggil SMP negeri," tutur titiang mangenang rahina langkung. "Guru Seni Rupa kamulan sengkil. Nika makarana ajin titiang laris. Mangkin risamping ring SMP Negeri 2 Tabanan, ajin titiang kari ngajahin ring SMP Harapan. Titiang tan surud-surud ngingenin, kenapi ajin titiang tetep kukuh ajeg masepédaan. Titiang sami okan-okané taler katumbasang sepéda gayung. Titiang masemeton sareng papat. Alasan ajin titiang terus teguh pukuh masepédaan gayung, tan perlu madrue SIM muang numbas bensin. Tan perlu nganggén STNK. BBM menék, bénsin mahel, jag ajin barangé tur angkutané mahel taler. Ajin titiang biasa-biasa kémanten. Samalihne ngaranjing ngajahin tan doh saking jeroan," imbuh titiang.

"Pantes ragané tan naenin panggih ngalinggihin sepéda montor," cangkuak Susi.

"Magandeng saja ja nglemeng, cara mangkin niki. Seken kan Susi rajin ngandéng titiang," imbuh titiang. Titiang lan Susi iteh mapalawa barak, ngéndong. Kénten taler Santi lan Sari. Dané makakalih maekin titiang sareng Susi. Santi muang Sari, piragi titiang uyang, nguyang sakadi buut sungset.

"Arya dados lami pisan menék, mamomgkod taru kalapa?" ucap Santi sinambi mratiaksa sadohdoh ningalin jag tataruan kalapa. Duang ukud semal kakaton makepung­ kepungan riang pisan saking pucuk taru asiki ka pucuk taru sané tiosan. Apasang semal punika makecog, nglayang ngalantur matinggah ring pucuk papah kalapané, iing pisan kakecogané. Rikala makecog, nglayang, ikuh Ian awakné kempér ka samping. "Pih, pangelipur sandikala," gelur Santi.

62