Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/66

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

PANGELIMUR SANDIKALA


Sang Baskara nudut alon mararéan ka pameremanné. Langit ring pastima nasak gedang masemu bang. Pura Tanah Lot katon ménak linuih madasar rub murub sunar segara ring sandikala. Udiana becik ngulangunin lingkeran akasa pangelimur sandikala. Titiang tan éling sapunapi manawi, inab sampun ping kuda, ngatonang panorami becik puniki. Apisan titiang sareng sami masesangi, yaning lulus ujian, bakal mapésta nginum és kuwud ring tegalan Arya. Tegalannyané ring tepi siring tan doh saking Pura Tanah Lot. Tegalan sane makéh katumbuhin taru kalapa ngulap-ngulapin kasirsir angin kesir-kesir aris. Kuwus angin, gadebur iak segarané mantig-mantigang lambén tepi siringé, disapunapiné nyagur parangan. Tembang sahananing sané kawéntenang olih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, soroh sakancan gumatap-gumitip. Inggih punika kadi paksi langlang bé ngigel masolah masasanderan nyander iwak gumanti wareg, tur raris mawali ka sebunnyane makta gagapan anggén pianak-pianakné sané kantun raré.

Titiang, Susi, Santi, lan Sari mratiaksa segara tan patepi, samudra Hindia sané galak. Segara tan naenin sirep. Segara setata nyilem karem makéh sané tan kauningin pidagingnyané. Titiang makenyung pararagan yaning ngingenin magelut maring segara. Wénten rasa pirasa becik


60