Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/65

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak


Agus Ariesta Paramarta.

"Tawahné buin tusing ada bani masuryak, onyo nekes neking nengil ané bareng upacara," timpal Agung Bayu Septhiana Putra.

"To mula kéto adané manusa tan luput tekén pelih. Tusing ada manusa sampurna. Kola kéto suba résiko dadi mawerat. Di salahé wilikané," cawis ajin titiang. "Makrana ada tusing bani baan kuasané. Luungan nengil selameté alih.

"Puniki sampun kaucap sungkan matemu paica. Turmaning akéh sané ngrestitiin Aji mangda satata seger oger," tempung titiang sasampuné sami alit-alité mapamit. "Samalihné kadi titiang sané wetengné Aji tetep pageh nega­ kin sepéda ontél. Masepédaan sarahina-rahina ngranayang bayu seger. Tan ja numbas bensin. Tan ja ngrereh SIM," ucap titiang.

"Jani liu Aji ngelah sekeha demen masepédaan. Risamping cerik-ceriké di sanggar, I Madé Sugianto bareng matempung, sawilang singgah ka sanggar ring Jero Tengah jag lengud satata ngaba sepéda Phoenix muani," ujar ajin titiang.

Pinadéné mangkin ajin titiang madrué sepéda Phoenix jéngki, sané sarahina-rahina bakta ngranjing ngajahin. Sepéda Phoenix gadang wayah sané anyaran kaanggén kapah­ kapah. Prarain dané bungah tan madaya sungkan matemu paica sepéda Phoenix barak.

Tabanan, Sukra, 12 November 2010 Wuku Wariga, Sasih Kanem

59