Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/62

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

"Aji sampun lingsir, makéh madrué cucu. Mangda tetep seger, sirep mangda genep. Ngajeng-ajengan tahu, témpé, woh-wohan muang sayur-sayuran. Sampunang malih ngajeng daging. Wetengé tan kari siteng. Makarya nganut yusa. Seneng makesenian. Sering masemadi ngeningin kayun. Jag pasti sampun Aji satata seger oger. Aji sampun mabo tanah, sampunang mapikayunan ruwet. Ning-ningang kayuné," painget titiang maring aji. "Suksma Agung Ayu! Biangé masé ngelingin keto. Anak mula kéto tuah benehné Aji ngancan tua. Kamulan ja angkihan baan nyilih. Tusing kena antuk, yen ké dadi tagih apangja Aji seger oger panjang tuuh gumanti nugtug waton," pisaut Aji banban alon sinambi ica. Untun dané kantun utuh tileh kukuh. Panyuryanda­- né becik tanpa kacamata. Sajawaning rambut dané mamutih sami. Anggan dané sregep kukuh. Carman dané becik. Yusan dané sampun nem dasa dua tiban mangkin. Kama muang pranan dané becik. Ento anggén titiang sakulawarga seneng. Wrespati, 11 November 2010, wengi jag nyaroton rauh Leny Kusuma Putri, Putu Julandaéni, Agung Bayu Soethiana Putra, I Gusti Agung Ayu Intan Maya Ptawita, I Gusti Ayu Putu Candrawati, muang I Madé Agus Ariesta Paramarta, anak Sanggar Sastra Remaja Indonesia (SSRI) Bali sané kamanggalain ajin titiang, tur urukang sawilang Redité magrosoan makta sanganan roti muah woh-wohan. "Nyén nyambatin tiang sakit?" pitakén ajin titiang maring anak sanggar sané rauh. "Titiang," pisaut Agung Bayu Septhiana Putra, sisian ajin titiang ring SMIP Saraswati 3 Tabanan. Ipun nyobiahang

56