Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/61

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

SUNGKAN MATEMU PAICA


Ajin titiang, sawilang wengi bentet, cekah-cekoh ngélkéel makokohan. Kokohannyané tuh. Idibi iring titiang matureksa ka dokter praktek ring Tuakilang. Panes dané 36 derajat Celcius. Tensin dané menék 185.

Dokter Déwa Sudana sane nuréksa, ngicén dané sirup tamba kokohan Poncolin. Apépél pil tablét Alpara. Apépél pil tablét Lexavit. Apépél tablet Farmabés Deltiazen. Muang apépél pil kapsul Duramycin. Suang-suang pépél madaging dasa pil. Sami kainum ping tiga sawilang rahina.

Peteng rahinané malih maturéksa ka dokter. Sawilang wengi ngélkél. Kocap inucap yéning kokohane tuh, sué ngrereh segerné. Tamba sané kaicén malih tamba sane pateh. Tan masé belur seger-seger.

"Ngiring ja asapuniki antuk, Aji. Panes Aji sampun biasa. Tensi taler becik. Mangkin kantun makokohan. Jag asapunapi yén tegarang nyobak ngajeng buah belimbing buluh. Ngajeng jeruk nipis. Muang woh-wohan, sakadi strawberry lan tomat. Taler sayur brokoli, wortel, toya basé lan toya jahé," kenten titiang nawahin.

"Nah, kénkén ja Agung Ayu," pisaut Ajin titiang sambilanga cekah-cekoh ngélkél. Sawilang rahina ngajeng woh-wohan, sayur-sayuran. Masiram nganggen lengis Vicks, minyak angin muang minyak kayu putih. Pamuputne ajin titiang mawali seger oger.


55