Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/55

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

janten, toya kumkuman, paso anyar panyasah. Punika sami kakaryanin sameton, gumanti palinggihan sang muputang peras lis sorohan sami abesik.

"Aji!" ucap okan titiang Cung Dé Alit nyesed ajiné rauh, sambilanga mamontor-montoran nyagjagin gangsar.

"Adi tusing ada asuné majelawatan ngongkong? Biasané kasil kongkongané," baos rabin titiang maring Cung Dé Alit.

"Asuné sané celapat-celapat ring margi sampun telas mati kacetik olih petugas éleminasi. Kéto masé asuné dini. Makéh asuné macetik baan mamuduh keni virus rabiés," pisaut titiang.

"Ampurayang titiang, Adi!" pisaut rabin titiang ma-­ring titiang.

"Ampurayang taler titiang, Bli!" wales titiang ma­-kenyung.

Sukra, 11 Septémber 2009, Wuku Cumbreg, Sasih Katiga. Sang Surya matangi saking pakolemané, téjané putih kuning kaemasan. Kala semeng galang surya, Ida Bagus Purwa muputang pailénan banten pamakuhan muang pacaruan alit melaspas balé garasi. Sami sameton sibeh ring merajan gedéné rauh nyaksi.

"Nah mangkin sami ngrestiti mabakti mangda sada rahayu tan kakeneng ribut buut!" ujar Ida Bagus Purwa.

Rabin titiang makenyung. Titiang taler makenyung. Kenyung kawales kenyung. Langit pelung karasa dayuh. Tan malih mamiuh buut.

Tabanan, Saniscara, 12 September 2009 Wuku Gumbreg, Sasih Kiltiga

49