Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/54

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

tusing nyak ngalah pragat buut sabrut uyut."

"Titiang magedi karana tan tahen uyut. Luwungan ngalah gén suba," ucap titiang.

"Nah kéto suba alahang ragané! Liu anaké buut ring kulawarga karana tusing ada nyak ngalah. Biasané anak sugih uyutné karana mamiteraan. Yan nak lacur tusing ada lén uyutné ulian pipis. Man, matuané di Jero Kauh kénkén?" pitakén ibun titiang nyesed.

"Matuané makanda ajak rabin titiang. Ada dogén uyutanga nganti puik. Ajak tiang biasa-biasa dogén. Rabin titiang keras, matuané keras. Paturu kekeh jangkeh keras. Ribut dadiné uyak buut tan papegatan. Kutek geruh asané kulawargané."

"Man, sasukat matuané buka dadua pensiun tusing dadi guru, apa jani gagaéné?" pitakén ibun titiang sambilanga majajahitan di balé jinengé, kénten masé titiang sareng makarya.

Wusan masan nyakan sawetara jam 09.00 semeng makéh pada nyama brayané rauh matulungan. Ajin titiang makarya garasi montor, tumanggal solas September rahina Saniscara pacang kaplaspas turmalih macaru alit.

Makéh pailénan banten pamakuhané. Madaging caru siap brumbun dados 33 tanding. Peras lis sorohan jangkep. Pamelaspasané: biu kaonan soroh pat, prastita luwih, durmanggala, durmanyita, pabersihan, matebasan sapuh daki, tulud daki. Lara malaladan panglepas kala. Pageh urip, pangambean. Madaging tebasan kurenan, semara ratih, tebasan pamelaspasan. Jangkep pangurip-urip, getih siap putih. Getih bébék wadahin takir. Pamor macampur kulit atakil. Sigsig jaja begina matunu. Sigsig ambuh, madu,

48