Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/43

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

tunggil sampun wénten sané kacorat-corét nganggén spidol mawarna.

Titiang ngwacén maring sinalih tunggil media massa sané ngwartayang anak alit mayusa 22 sasih, juru lukis paling nguda ring marcapada puniki, mapesengan Aélita André. Durung wénten naenin kapanggih yusa sanguda Aélita André. Kapameran lukisan-lukisané masanding sareng pelukis sepuh sané pinih kasub kasumbungang ring jagaté. Aélita André, mangkin sampun dados tanggun rawos ring Australia, taler ring kalangan seniman lukis sané kasub ring jagaté. Aélita André sampun pantes ngaranjing masurat ring Guiness Book of The Record. Ngélingang, antuk pakaryan dané sané kapamerang pelukis wimuda puniki wiakti ngendih murub mataksu agung.

Kabinawané ngemit ngawit pameran ring balé seni Melbourne Fitzcoy. Lukisan abstrak mawarna galang sané magantung madampingan sareng pikaryan pelukis pinih linuih, makawinan pamiarsa lukisané angob. Maka sami kagiat, makarana risamping lukisan abstrak punika kapangguh potrékan Aélita André. Turmalih kawartayang ring sajeroning media massa punika, Aélita André muruk ngalukis sadurung prasida mamargi. Jati-jati wiakti ngangobin pisan.

Manah titiang bungah mabunga-bunga ngwacén orti punika. Ring sajeroning lalaku Play Group Star Kids, papelajahan ngambar ri genah pupulan mapelalian, pidados pakaryan sané paling kasenengin. Yaning Adé terus jemet katuntun sajeroning seni jagat magagambaran, kasuén-suén dané pedas pacang prasida dados pelukis. Anléh muang taksuné wénten. Kari seh muang galah. Kari muruk asapuna­-


37