Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/38

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahlndu Dewi Purbarini

Titiang nangkep pengamat politiké mamelog ngindikang mangda istri caprés-cawaprésé nganggén sorban utawi tengkuluk. Ta ngujang agama-agamané ka politik. Punika mawasta nyaplir. Sapatutné boya sorban nanging isin daging sirahé ento.

Napi sané kangenahang olih politisi Indonesiané ring kampanye pemilu mangkin sujatiné melog-melog. Cingakin titiang ring telévisiné para pangusung caprés-cawaprés ngajumang pilihane mangda présidéné lanang. Pih, tengal sajan abetné mamunyi. Yan mawali ruruh kuri, idumun daweg Fatmawati sadurung dados Ibu Negara nampingin Présidén Soékarno. Diapin daweg punika wau mayusa 23 tahun, sampun madrué rasa banget tresna tekening wangsa lan negara, nyait bendéra merah putih sadurung Proklamasi Kemerdékaan 17 Agustus1945. Kénten masé Ibu Tien Soéharto makarya pupulan Dharma Wanita ngidupang PKK. Taler Ibu Ainun Habibie, Ibu Sinta Nuriah Adurrahman Wahid Gus Dur, , Ibu Anie Susilo Bambang Yudhoyono. Cutetné istri­ istri presidén ring mass media tan makéh kabaosang pikenoh pakaryan dané.

Kénten kacamatan titiangé nyiksik bulun pamiarsa. Yan titiang, cendekné milih capres luh. Sira ja boya tuah Megawati Soekarno Putri kémanten, nah kabenengan Ibu Mega sané dados caprés. Titiang milih présidén luh manut ring émansipasi wanita Kartini. Yan anak luh dadi presidén, wangsa Ian negara Indonesia pastika pacang dayuh! Yan saja ta luh-luhé mapuketan masikian tunggil milih presidén luh, jag pasti menang. Mawinan 50 persén para pemilihé luh

32