Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/37

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak


Mangda yan sampun puput masekolah polih ijazah, prasida mandiri tan ngandelang apanga dadi pegawé negeri.

Imangkin TKI, utawi TKW sané makarya di jaba negeri makéh sané kaparikosa ring Malaysia, Arab Saudi, Koréa, Taiwan miwah sané tiosan. Makéh tan kaicén gajih gumanti kutus bulan. Makéh sané kasiksa gumanti padem. Upami titiang dados presidén pacang ngutsahayang ngwéntenang pakaryan, mangda krama wangsa Indonesia­ né tan kacampahin. Katuding wangsa Indon olih krama Malaysia. Wangsa Indon punika tan tios wangsa babu utawi parekan utawi panyeroan.

Méh ratu, campahiné sajan tekéen krama Malaysiané. Kéto masé pulina Sapadan lan Ligitan kacaplok Malaysia masé iraga nengil. Jani Ambalat kairik-irik Malaysia masé nengil. Kéto masé batik, réog, lan angklung bambu, kaakuin Malaysia masé nengil. Keto masé kapal terbangé neren ulung. Panumpangné mati. Liu ané ngranayang iraga campahina tekén jaba negeri. Kéto masé paindikan lumpur Lapindo. Utangé sayan ngliunang. Korupsiné sayan ngliunang. Apitui sampun katangkep, sinah nangkepé tebang pilih. Jag sang mawerat sané kuasa mangkin mapidarta ngempuk maosang pamerintahané berhasil.

Yan titiang tan setuju ada golput. Titiang bangga yan presidéné anak luh. Upami ta Raden Ajeng Kartini kari nyeneng, janten sampun bangga naenin wéntn presiden luh sakadi Megawati Soekarno Putri. Kémaon sayang kaembulin daya poros tengah makawanan tuah dados presiden tigang tengah tahun ngantinin Gus Dur.


31