Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/34

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

munyin jangkrik. Betén lampuné galang titiang ngenahang émblong gede, makéh polih dedalu. Benjang semengné sambehang ring natahé, siapé pakariak galang ngamah dedalu sane sampun aas tanpakampid. Idumun di masan sabeh makéh balang, jangkrik, katak. Mangkin tan sekadi dumun makéhné mawinan carik sayan nelasang dados paumahan. Diapin putran titiang sareng keponakan titiang setata seger oger, nanging sering imunisasi ka puskesmas. Maimunisasi ring puskesmas sampun ping enem. Daweg maimunisasi kapertama naenin sungkan panes dingin. Imunisasi selanturnyané tan malih naenin sungkan. Diapin asapunika, ajeng-ajengané setata sanéseger muah anget. Kénten taler sirepné jangkep becik mawinan seger malalian di nuju matangi. Sané repot, aled sirep, saput, baju, kwaca, makéh sané maong keni warih muang keni tanah. Mawinan setata mesahin. Masan sabeh sekadi puniki tan wénten surya nyang akedik. Punika mawinan ngantosang tuhé sué. Aget akéh madué saput, kwaca muang celana makrana tan kanti tanpa busana. Napi malih masan sabeh, angina karasa dingin setata taler mangda anget masaput.

Masan sabeh makéh genténg umahé bocor, bikulé ngrusuh. Kasur sane magulung di Balé Gedéné bolongin bikul. Bikulé ngajangin kapuk di kasure anggéna sebun. Sayang tan wénten madrué méng. Dipradé wénten méngé jerihanga baan i cicing, dadosné bikul sahasa bisa ngrubéda apa buin baan kaliwat layahné, buku, kertas koran, kotak dus sami kapongpong. Dinuju kénkéné nglinjar nerayang kemu mai. Dédé muang Gék Luna, naenin nangis baan tangkejut gerayangin bikul. Bikul sayan pisuhin sayan ngrusuh. Punika mawinan tan prasida misuhin. Rikala titiang nutur


28