Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/33

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

taluh. Sayurné don kayu manis, wortel, brokoli. Di kénkéné ngajeng bubur kacang ijo, pisang ambon, alpukat, gedang, apel, muah buah-buahan sané tiosan sané ngranayang tis wetengné. Yén nuju krébék tatit maila-ila, kabenengan makakalih sampun matangi baan jejehné makakalih nelekep. Mulané nangis saantukan kagiat. Mangkin sampun prasida nelekep tan nangis. Titiang madué asu, paling makelalingan mengkep betén umah yén ningeh munyi langit grudug-grudug nglantur krébék tatit maileh-ileh. Nah, aget masé gumanti mangkin tan wénten taru-taruné sander krébék napi malih ngalapang. Kemaon santukan kasarengin ujan angin makeh taruné pungkat nepén paumahan nanging tan wénten kabrebehan sengkala.

Tuah angkihan baan nyilih tan keni antuk. Idup mati tan prasida antuk narka, cenik kelih tua bajang bisa dogén keni sengkala. Nah, mangkin yan dados tunas mangda setata rahajeng rahayu. Sekadi Dédé lan Gék Luna sedeng kadéwan-déwan tan uning lebah tegeh. Kauningannyané tuah nangis lan ica. Yan nuju seduk muah arip meken sirep nangis sampun makakalih. Yan sampun wareg, seger oger jemet maplalian turmaning krakak-krékék macanda. Yusayusa sekadi puniki sedeng grunyama napi wénten kapanggih bilih-bilih bisa kaajeng. Nika mawinan iraga sané ngempu sahasa ngrunguang.

Endang sabeh kapertama di nuju wenginé makéh dedaluné ngrubungin sekancan ané galang. Cekcek, toké, katak dongkang betek ngamah dedalu. Jangkrik ramé paslier, makéh sané ngering mamunyi di padangé. Dédé muang Gék Luna seneng nyingakin dedalu di nuju matanginé, seneng nyingakin dedalu muang ningehang

27