Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/25

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Pupulan Satua Bawak

sampun janten yan masan sabeh abingé bisa gembid. Telabah, tukadé bisa blabar. Kénten masé yan masan ndang wayah. Tanahé tuh kial. Toyané sengkil. Telabah, tukadé enyat. Abingé engkag, bisa taler gembid.

Panak celepuké boh pisan. Rikala punika ajin titiangé matangi ring sarén kangin. Miragi wénten panak celepuk raris katangkep. Sekadi baos wau kawadahin kranjang ayam, kabenengan polih numbas ring Pasar Banjar Anyar anggén upacara nigang sasihin kaponakan titiang. Mangkin sampun mayusa sia bulan. Sampun prasida negak. Mabaos aah uwuh, kénten taler rarén titiang Premarya Prajna. Bénjang yang sampun celepuké ngedénang, ajin titiang gumanti pacang ngaryanang guwungan kedis sané ageng, manut anggén genah celepuké.

Sawilang rahina ajin titiang ngrereh mamahan celepuk di tegalan, marupa uled don biu, jangkrik, beluang, balang, capung miwah gumatap-gumitip sané alit. Ajin titiang sasukat madrué cucu kalih serauh saking ngajahin ring sekolah menengah pertama, dané seneng ngempu. Bilih-bilih yéning kabenengan prai, ajin titiang ngempu kakalih. Dané ngempu anak alit titiang sareng anak alit arin titiang, ring Balé Gedé. Ajin titiang seneng ngagambel rindik sambilanga matatembang. Kakalih cucun dané degeng pisan mirengang suaran rindik Ian tetembangannyané. Titiang lilacita pisan. Soré-soré jeron titiang ramia nayuhin antuk suaran rindik Ian tatembangan. Napi malih yan ring wengi, katimpalin suaran celepuk, "Puuk...puuk. ..puuk. ..."

Denpasar, Anggara, 17 Juli 2007 Wuku Medangsia, Sasih Karo

19