Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/24

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

Titiang kagiat, nadak sara celepuké majelawatan saking batan panyaréan, rumaris sahasa makeber. Matinggah ring duur televisiné.

"Puuk...puuk. ..puuk. .." suaran ipun tanglus ring tengahing wengi.

"Uwuuu...uwuuu..." pisaut rarén titiang. Tangan lan cokorné kléjat-kléjat gagirang. Tumbén mangkin, satuuh titiang ada celepuk macelep ka metén, turmaning wanén mamunyi. Panggih titiang celepuké majeeg lamun dedarané. Pedas sampun punika tuah panak celepuk. Buluné mawarna coklat. Kadi warnan gelatik tanahé. Idumun daweg titiang kari raré naanin taler ojog celepuk sané nelusup ring tengahing metén. Ring dija titiang masaré. Daweg punika celepuké alitan malih akedik saking ayam panginané, mawama putih. Celepuké punika katangkep olih ajin titiang. Imangkin mireng suaran celepuk, biang lan ajin titiang matangi. Celepuké punika taler katangkep maIih olih ajin titiang.

"Puk kalang-kalang, tunggal tepuk matané nyalang," saur titiang matempung, sambilang nampekin celepuké punika. Kabenengan wénten madrué keranjang ayam sané kanggén upacara nigang sasihin, Agung Ayu Luna Ariswari, okan arin titiang I Gusti Madé Mahindu Swara. "Péh, Déwa Ratu Agung, celepuké boh pisan, monoh. Apa né mula ubuh-ubuhan," kénten titiang mabaos padéwékan. "Apa baan layahe tuara maan tetadan, mawinan paling macelep ka pasaréan." Sané mangkin dija-dija ring genah padésaan sengkil taru-taruné ageng. Telas bengangé dadi paumahan. Carik, tegalan sayan ngedik-ngedikang. Napi maIih ring perkotaan. Mangkin sayan kedik taru-taruné. Alasé sayan nelasang. Yéning ring gunung, bukit, alasé kedik. Pedas

18