Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi
SABEH TALER TEDUN

angit peteng dedet. Gulem malépod marérod. Pinaka wadua raksasa murka, siaga sahasa ngrejek sahana­ ning wong manusa kabéh, maring marcapada. Titiang negak nyedédég ring saka adegan Balé Gedé, makejang boya. Nembé titiang sekadi puniki, mencar-mencur, baan langité remrem. Sangsaya nyanggra para kantin titiang rauh, manut sekadi panumayané. Sinambi nyantos para sawitrané rauh, titiang nglipet pajeng mamérék Super Boat, sané wau katum­ bas ituni ring toko Usaha Tiga. Sujatiné dot pisan titiang numbas jas hujan mawarna pelung inggung, sané kaadol olih toko Sadarana ring margi Gajah Mada. Yén kénkén suluré keneh titiangé ngelén, jag milih pajeng nilon kuning jenar maias bunga warna-warni. Jatiné pangajin pateh taler bandingang tekén pajeng cap Kapal terbang, nanging ukuran alitan akidik. Uduh, nyrécét peluh titiangé milihin pajeng sami kakantenang becik. Turmaning sami toko-toko ring margi Gajah Mada Tabanan, ngadol pajeng materég, marerod, sané magenah maring arep toko.

"Apiké sabeh batu, tiang pasti rauh ka jeron Wik!" malawat prarain kantin-kantin titiangé, rikala mabriug mabaos sinarengan ring Kampus Bukit Jimbaran. Apa buin lalekadan rerahinan tuwuh Wik, Saniscara, 14 Pebruari, kabenengan rahina valentiné. Kabaosang rahina welas asih janten sampun makéh polih coklat!" tempug sinalih tunggil


13