Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/18

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

wénten adiri guru India maparab Babula sedeng ngédéngang kapradnyanané ngardi sarwa sekaré nganggé kertas jagung warna-warni. Titiang sané masekolah ring genah ajin titiang ngajahin sareng taler makenyem angob ngantenang tamiu saking Jambu Dwipa, tepengan daweg télevisiné nglawatang paletan parwa Mahabharata. Kantenang titiang galang saking kacan jendélané ring pesawat télevisi sané magenah ring ruang guru. Sapunika taler sepéda Phoenix ajin titiang panggih masedédéeg ring tembok.

Silih sinunggil maka sami guru, wantah ajin titiang sané kari nganggé sepéda. Ritatkala polih gajih, bulan muda, wantah Aji sané bingkihmuatang beras izin nganggén sepéda. Yéning titiang benjul masesimbing, napi pisautné? Masepéda apang bénya seger oger. Apang bénya irit. Lan baos-baos sané tiosan sané ngranayang tawah. Mangkin sampun warsa 2000, sampun mapangkat golongan III D, kénten taler gajih naik 100% Aprilé benjang. Napi baos ajin titiang? Bensin naik, listrik naik, barang naik, tetep masé masepédaan! Sapunika paindikan ajin titiang, reraman titiang, gurun titiang.... ***

Tabanan, 2 Februari 2000


12