Kaca:Apangja Bisa Masekolah.pdf/12

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini

anaké pula buin besik apang ada alap-alap."

"Bes ramé, Yan, cukup poh madu dogén suba ramé. Bes makalé masé tusing luung," sahut Mén Ratni.

"Nah, ada masé anggon, bandingang makejang meli cara nak di kota. Yén nyidaang di samping ada alap, ada adep, anggon bekel pianak masekolah," ucap Wayan Jenggi.

"Ané pula jumah alap anggon ajeng. Pelawané anggon bebanten. Ané sewai adep ke pasar sejabaning gondo, don biu, tekén buahné," timpal Pan Ratni. "Ada miyanin I Luh masekolah di samping ngajeng sewai."

"Luh Ratni, tondén lepas...?"

Tondén pegat ucap Wayan Jenggi, Luh Ratni laut teka, maseragam putih, merah hati, néngténg tas, ngaba utawi nyekuk pandan harum.

"Né, Mé-pa pula di merajan," ueap Luh Ratni. "Ih, Pak Guru Wayan. Tuni sampun?" sambilanga ngejang tas ajaka pandan harum sane baktana.

"Tuni gigis," sahut Wayan Jenggi.

Sawetara duang jam Wayan Jenggi singgah ngorta ring umah Pan Ratni. Uling matan ainé jegjeg gumanti séng gigis kauh mara dané mapamit mulih ka Dukuh. Wayan ngajag uli Banjar Dukuh, Désa Dauh Peken ka Baturiti. Banjar Dukuh teken Banjar Tegal Belodan di Desa Dauh Peken kéwanten maselat telabah Kedis. Nanging, yadiapin paek kapah wénten galah malali-lalian. Sejabaning libur utawi hari raya. Uling pidan suba Wayan Jenggi makeneh mélali ke Tegal Belodan malalinin nyaman bapan ipun, Pan Ratni.

Sesampun wus ngajeng, Luh Ratni marérén di balé jineng miragiang pitutur mémé-bapané paindikan masekolah manut kadi piortan wau sareng Wayan Jenggi.

6