Geguritan Panji Semirang (Balai Bahasa Prov. Bali)

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
 
ID Wikidata ten katemu!

Selehin Geguritan Panji Semirang (Balai Bahasa Prov. Bali) ring Wikidata

Kardi item Wikidata anyar

Deskripsi[uah]

Lontar Geguritan Panji Semirang niki silih tunggil koleksi Balai Bahasa Provinsi Bali sane kapupulang sareng program WikiLontar 2021 sane sampun puput. WikiLontar inggih punika program katalogisasi digital lontar sane kakaryanin Komunitas Wikimedia Denpasar ring sasih Januari - April 2021. Ring Balai Bahasa puniki wenten 142 cakep lontar saking makudang-kudang soroh.

Naskah[uah]

Geguritan Panji Semirang

[ 1 ][Depan] 1,//ᵒawighnamastuyanamasighya//śi.tĕmbaŋsinomhaṅgentityaŋ,mandunkiduŋhakikit·,hisĕṅkomakorekan·,sambilnulisgĕṇdhaŋgĕṇdhiŋ,hisĕŋmasi
padihi,paṅkaḥpoṅaḥndunkiduŋ,sonyamilumakrosokan·,twarahimbiḥkakdekin·,kasusupan·,bandĕmĕnemaṅranayaŋ,//,twaradadi
banuṅkasaŋ,bandĕmĕnemañusupin·,dadiwtucarahedan·,twaratakutkakdekin·,sampuratityaŋmaṅkin·,śastrantityaŋlintaŋbanduŋ,tunapasaŋka
widagdan·,hawakbĕlogmapiririḥ,kadijukuŋ,nagiḥmadenkaphalayaŕ,//,yenñakiraŋhantuktityaŋ,ṅuṅguhaŋwuwuhinmu∅ñi,maṅdabcikkapir̥ṅaŋ, [Belakang] 115
cap·,pañcamanis∅shukuñā,kuniṅanpuputetuhu,maliḥtaṅgalñahituṅaŋ.
kasuratmaliḥholiḥmadeparamasutawijaya,magĕnaḥriŋjalan·tukadpĕtanu,gaŋcendrawasiḥ,14,śidhakaŕya,denpa
saŕ.puputsinuratriŋdina,ᵒa,wage,wukumatal·,paŋ,14.tahunmasehi,28,10,2008.ᵒaum̐śantiśantiśantiᵒaum̐